StatCounter

måndag 17 maj 2010

Blockpolitik 2

Idag rapporterar Radio Gotland om en SVT-enkät kring viljan att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna (läs här). Jag svarade "nej"på frågan om jag kunde tänka mig ett sådant blocköverskridande samarbete i detta syfte. Och det är lite lurigt, för mitt nej grundar sig ju inte på att jag inte kan tänka mig ett samarbete över blockgränserna, mitt nej grundar sig på att jag tyckte att frågan var märkligt formulerat.

Tack Radio Gotland för en nyanserad nyhetsrapportering genom att även återge min förtydligande mening i enkäten där jag säger att Miljöpartiets syfte är att kunna bilda en majoritet, inte primärt att stänga ute någon annan.

Om s, v och mp på Gotland efter valet inte får en majoritet tillsammans är vi beredda att titta på möjligheterna att ingå i en annan majoritet. Vår inställning är att blockpolitiken inte är bra i längden. Sådana alternativ kan se väldigt olika ut (i vissa kommuner sitter till exempel v och m i samma majoritet utan s). Att vi skulle bilda majoritet med sd är dock inget alternativ då detta partis politik inte är förenligt med vår politik. I praktiken skiljer sig alltså "ja" inte nödvändigtvis från "nej" i SVT:s enkät. Frågan var helt enkelt konstigt ställd...

1 kommentar: