StatCounter

måndag 28 juni 2010

Bilar

På Gotland är vi rätt beroende av en bil för att ta oss fram, åtminstone om man vill bo på landsbygden eller kunna ta sig ut från Visby. Kollektivtrafiken är inte särskilt bra utbyggd och bebyggelsen är utspridd. Det kanske kan förklara varför Gotland är det biltätaste länet i landet.

Glädjande är därför att Gotland även i år har första platsen som det län med högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna. Vi behöver komma bort från bensinberoendet och höga utsläpp om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Tråkigare är att Gotland samtidigt är det län som haft den största ökningstakten av totalt antal nyregistrerade personbilar hittills i år. Att producera nya bilar kräver väldigt mycket energi (och därmed orsakar det även stora utsläpp av koldioxid), trenden borde kunna vara att få färre bilar i och med att allt fler hittar alternativ till att äga en eller flera bilar.

Utöver en förbättrad kollektivtrafik behövs det framför allt avsevärda förbättringar så att det blir möjligt att dra ner på de korta avstånden med bil. Bor man i Visby borde man kunna cykla mer - och då behövs det insatser för att underlätta, inte försvåra för cyklisterna som nu sker lite här och där. Att äntligen få fram en bilpool på Gotland borde vara ett annat sätt att kunna få ner behovet av eget bilinnehav framför allt i Visby. Kommunen skulle kunna vara drivkraften för att få fram en sådan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar