StatCounter

lördag 19 juni 2010

Biogas

Kl 10 idag samlades ett 15-tal miljöpartister i Alva hos Magnus och Ilse, framtida biogasproducenter. Jag hade redan ganska bra koll på deras planer, men det var ett antal nya saker jag fick lära mig ändå. Framför allt gick det upp för mig vilken potential deras utvecklade koncept för gårdsbaserad biogas har som säljbart koncept. De ska inte bara producera biogas, de har dessutom efterlängtade lösningar för ekologisk gödsling. I och med att de efterbehandlar ammoniakkvävet som uppstår som biprodukt efter rötningen (och i sig är bättre än vanlig gödsel som man lägger på åkern), så får de nitratkväve som direkt kan tas upp av växterna. På så sätt kan de minska näringsläckaget betydligt och således minska övergödningen av till exempel Östersjön. Mycket intressant. Att få bort handelsgödsel spar mycket energi då man slipper tillverka den, men framför allt får vi igång ett kretsloppsbaserad jordbruk där näringsämnena till stor del återförs till jorden direkt.

Även idag var Karin Svensson Smith med oss. Det var bra att kunna kombinera lokalt mp-biogasintresse med riksdagsbesöket. Karin sa sig vara väldigt nöjd med besöket och fick flera intressanta uppslag att ta med sig till riksdagshuset. Bland annat diskuterades behovet av statliga lånegarantier för att nödvändigt kapital ska kunna mobiliseras om vi vill kunna ställa om Sverige från ett beroende av fossila bränslen till producent av förnybara energikällor. Det kändes som ett mycket givande biogasbesök för samtliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar