StatCounter

torsdag 8 juli 2010

Brand eller branding? - varumärkesarbete

Nu var det så mycket aktiviteter de senaste dagarna att jag inte hann blogga om Almedalshändelserna. Det var annars ingen brist på idéer och tillfällen att skriva om – det är lite som vanligt.

Det roligaste seminariet hittills stod faktiskt ”Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet” för (det kan man inte tro med ett sådant namn…). Mer specifikt var det Simon Anholt som på ett mycket underhållande sätt berättade om nation brand – och skillnaden mellan brand och branding. Länder, städer, regioner har ofta ett visst rykte eller får en att ha föreställningar om hur det är där (brand/varumärke). Om denna brand är fylld med positiva associationer, så underlättar detta otroligt mycket i olika situationer varför ett positivt varumärke är viktigt. Nation eller region brand är dock något helt annat än nation branding menar han. Med branding menas då att aktivt försöka påverka denna brand i syfte att putsa upp bilden av sin nation eller region. Ett meningslöst projekt och dömt att misslyckas. Hans slutsats är att man får det varumärke man förtjänar.

“The only sure way places can change their images is by changing the way they behave: they need to focus on the things they make and do, not the things they say.”

Och då är det oundvikligt att tankarna flyger till det varumärkesarbetet som har pågått på Gotland nu under några år. Jag kan ärligt erkänna att jag inte har haft tid att fokusera mitt oppositionsarbetet på just denna fråga (jag har ju ett vanligt jobb att sköta också, och annat verkade vara mer angeläget), men jag har hela tiden varit mycket skeptisk till "magiska Gotland" som skulle bankas in. Samtidigt har jag flera gånger anfört när tokiga beslut var på väg att tas (och ofta också togs) att våra beslut, t ex att förespråka oljeborrning i Östersjön, påverkar Gotlands varumärke negativt (förutom då det faktum att det är vansinnigt att vilja tillåta oljeborrning i Östersjön av massa andra skäl...).

Att marknadsföra gotländska produkter med hjälp av Gotlands goda varumärke går ju alldeles utmärkt. Men att tro att vi kan påverka bilden av vår ö genom att lägga pengar på "bilden som sådant" tror jag inte på.

Att blanda ihop marknadsföreningen för att försöka locka turister, boende och företag "på ett samordnat sätt" tror jag inte heller riktigt på. Drivkrafterna är en helt annan om du vill locka hit fastboende eller turister. Turistnäringen är nog skickligare än något allmänt näringslivsbolag som det nu är tal om att sköta denna marknadsföring. Förmodligen är detta en fråga to be continued...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar