StatCounter

torsdag 26 augusti 2010

3e och sista kommentar om Gutavallen...

Så här blev radionyheten om beslut att välja Visborg: Eva Nypelius och jag kommenterar (man får klicka sig fram i högraspalten - "senaste nyheterna")


Såhär såg underlaget ut inför beslut: underlaget


Såhär blev pressmeddelandet:
Gutavallen avskrivs allt för lättvindigt

Miljöpartiet de Gröna ställer sig väldigt kritiskt till dagens beslut i kommunstyrelsen att gå vidare med Visborg som lokalisering för en ny idrottshall. Därmed avskrivs Gutavallen som har en mycket större potential att komma till användning för många fler. Underlaget till beslutet anser partiet är undermåligt att fatta beslut på. Så saknas det till exempel en jämförelse i vad de olika alternativen årligen skulle kunna kosta och hur de olika lägena påverkar utnyttjandegraden, dvs hur många som kommer att använda sig av hallen.

”Med lokalisering till Gutavallen skulle skolorna omkring kunna ha glädje av en ny idrottshall. Inte minst Solbergaskola med väldigt små gympahallar och brist på hallkapacitet skulle ha glädje av en lokalisering på Gutavallen. Tillgängligheten med buss är betydligt lättare och möjligheterna till andra inkomster av större evenemang, ett bättre skyltläge m.m. gör att ekonomin borde kunna gå ihop på ett annat sätt” säger Stefaan De Maecker, miljöpartist och ersättare i kommunstyrelsen.

”Det verkar finnas större intresse av att före valet kunna visa elitidrotten att man tänker bygga en hall åt dem så snabbt som möjligt snarare än att det finns intresse att fatta välavvägda beslut. Om inte så mycket tid och resurser hade satsats på lokaliseringen på Södra Hällarna som var dödsdömt från början hade inte denna situation ens behöva uppstå” fortsätter han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar