StatCounter

onsdag 11 augusti 2010

C och mp

Gotlänningens ledarsida får Björn Larsson (c) idag fantisera ihop mp-politik igen. Lögnar och osakliga inlägg för att försöka få centern att framstå i bättre dagar verkar anses motiverade för att vinna väljarnas gunst.

Detta gör mig arg och inte i första hand för att det förmodligen faktiskt fungerar. Arg för att jag anser att politiker i en utvecklad demokrati ska framföra sina åsikter på ett ärligt sätt. Politik ska inte reduceras till en strategi där nyckeln är att diskreditera andra. Jag hyser trots allt en förhoppning om att politiken ska präglas av en respekt för andras åsikter och förslag när dessa ska recenseras även av de så kallade motståndarna.

Kanske någon som har läst så långt funderar vad en sådan lögn då skulle kunna vara? Det är främst "Att som miljöpartiet gå tillbaka till två timmar längre restid på våra färjor tror jag ingen vill, då är det betydligt bättre att som centerpartiet driva på utvecklingen till alternativa bränslen" jag reagerar på. Ett skymf mot alla som vill diskutera färjetrafiken på allvar.

Bränsleskifte står högst på agendan i mp:s strävan att utveckla färjetrafiken. Att vi skulle vilja gå tillbaka till två timmar längre restid på våra färjor har vi aldrig uttryckt. Vi anser däremot att det på sommaren - när bastrafiken är igång och det finns en efterfråga även efter långsamtgående färjor t ex nattetid istället för avgångar kl 3 på natten för att brumma över på 3 timmar - att det då bör finnas även långtsamtgående färjor. Detta är en väldigt stor skillnad mot vad Björn Larsson antyder och bekräftar bara att han inte är mogen att diskutera denna fråga på ett seriöst sätt. Antagligen kommer vi inom kort med en artikel där vi förtydligar våra synpunkter på utvecklingen av färjetrafiken. Hoppas han tar sin chans då att motbevisa det jag känner mig tvungen att skriva här...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar