StatCounter

lördag 21 augusti 2010

Gutavallen - Visborg ; berättelsen om en idrottshall

Idag var - efter att valstugorna har kommit nu - första "arbetsdagen" på Östercentrum. Tanken var väl egentligen att fixa valstugan, ställa i ordning m.m. för de kommande 30 dagarna. Det visade sig att människorna i vimlet hade överseende med stöket och redan nu ville diskutera politik. Kul! Valtempen stiger.

Samtidigt fortsätter sammanträdena med kommunstyrelsen där dagsaktuella ärenden behandlas. Det verkar som att Centerpartiet tänker driva igenom ett inriktningsbeslut på lokalisering för en framtida idrottshall på sista sammanträdet före valet. Detta trots ett MYCKET undermåligt underlag.


Koncept: Miljöpartiet de Gröna på Gotland
Ritning: Daniel Heilborn

Alternativen Gutavallen och Visborg skulle utredas. Ett A4 med en (ganska begränsad) SWOT-analys presenteras i handlingarna inför mötet. Inga kalkyler för respektive förslag (varken för investering eller drift), inget resonemang kring hur man skulle kunna se på värderingen av de olika styrkorna, svagheterna m.m., nej inte ens ett förslag till beslut. I ett e-post som skickades separat står: Idrotten förordar Visborg och KFF (Kultur- och fritidsförvaltningen) förordar Gutavallen. Vad detta bygger på får vi gissa. Ändå har Eva Nypelius (C) redan antytt att hon tänkte ta upp ärendet till kommunstyrelsen och förorda Visborg ("ja, det är det idrotten vill och det är billigare").

Båda alternativen behöver en ordentlig analys. Politikerna förtjänar att kunna ta ställning på välgrundade fakta. Hur dyrt en idrottshall blir beror helt och hållet på vilka kostnader man tittar på och i slutändan hur dyr den årliga driften beräknas bli. Har man t ex betraktat:
- Upprustningsbehov av Solbergaskolans nuvarande idrottslokaler som man undviker om skolan får tillgång till ny idrottshall på Gutavallen?
- Intäkterna de olika lägena förväntas genenera (detta påverkar i stor utsträckning driftkostnaderna; detta kan vara restaurang, skolor, utställare m.m.)
- Större möjligheter för sponsorpengar i ett centralt läge
- Kostnader för utbyggnad av kollektivtrafik till Visborg (som inte behövs för Gutavallen)
- Värdet för marken som tas i anspråk (P-ytor m.m.)
- Behovet av att anlägga VA, värmenät, parkeringsplatser, vägar m.m.

Inga kalkyler presenteras i underlaget mer än att "kostnader för infrastruktur" är 20 miljoner (på Gutavallen finns denna infrastruktur redan). I det omnämnda separata mejlet anges "en lokalisering av sporthallen till Gutavallen medför att sporthallen blir väsentligt dyrare" (vi får inte veta varför detta skulle vara fallet eller hur mycket "väsentligt" handlar om).

Bortsett från ekonomiska argument (som måste väga tungt) måste man även kunna värdera mervärdet för Visby Centrum som behöver stärkas efter år av utarmning ifall valet faller på Gutavallen. Också smidigheten med det centrala läget för att nå hallen med kollektivtrafiken, fastlandslag som bara kan kliva av båten och gå till Gutavallen m.m.

I underlaget anges även: "risk för överklagande Gutavallen: 90%, Visborg 25%". Det ska bli mycket intressant att få lära mig hur man beräknar denna typ av risker så precis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar