StatCounter

tisdag 3 augusti 2010

Kryssningskaj

Det finns inte så särskilt mycket konkret att hämta i allians för Gotlands gemensamma valplattform. Jag kan inte klandra dem för det. Det är svårt att i förväg göra tydliga överenskommelser innan väljarna har sagt sitt. I all luddighet är det ett ord som sticker ut: kryssningskaj. Ska det läsas som ett löfte om att en kryssningskaj ska till under nästa mandatperiod? Eller hur ska denna "fortsatta satsning på miljö och infrastruktur" tolkas?

Idén med en kryssningskaj är god. Det behövs en ny kryssningskaj om Gotland (Visby) ska kunna ta emot de allt större kryssningsfartyg som kryssar i Östersjöregionen. Det vore bra om turisterna som vistas på dessa fartyg på sin väg också kunde angöra världsarvet. En sådan stopp på ön innebär positiva upplevelser för dem och trevliga följder för det lokala näringslivet. För drygt två år sedan beskrevs planerna på Gotlands kommuns hemsida (tyvärr inte uppdaterad sedan dess. Prislappen fick jag höra på något möte före sommaren hade ökat från dessa 135 miljoner till 250 miljoner).

Frågan är hur en sådan kryssningskaj ska finansieras. Nuvarande regering har sagt nej till medfinansiering. De EU-fonder som skulle kunna vara aktuella för medfinansiering är redan tömda (f.o.m. 2014 blir det en ny period, tveksamt om Sverige kommer att få tillgång till särskilt mycket investeringsmedel till projekt som dessa då). Det lokala näringslivet som skulle gynnas av en sådan kaj har hittills i alla fall inte visat någon större investeringsvilja. Kvar är då kommunen... och 250 miljoner är väldigt mycket pengar.

Foto: henke, Flikr Commons

Först är det frågan om alla dessa pengar står i relation till vinsterna man kan vänta sig detta ska generera (Hur många nya jobb blir det på Gotland? Kommer kryssningsbranschen att hålla i sig? m.m.). Sedan är det frågan om denna investering ska prioriteras före alla andra angelägna investeringar som Gotlands kommun står inför (skolor, badhus, idrottshall, kulturhus m.m.).

Min slutsats är att det ser dystert ut för en kryssningskaj under 2010-2014. Jag hoppas att alliansen kommer att förtydliga sitt gemensamma valplattform särskilt på denna punkt. Genom att säga "kryssningskaj" i sitt valplattform binder de upp många investeringsmedel som det är tveksamt att vi har råd med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar