StatCounter

söndag 12 september 2010

Lekparker åt större barn

År 2005 inleddes ett upprustningsarbete av lekparkerna på ön och resultatet börjar visa sig i sin bredd. Runt om på ön har lekparker fått ett ordentligt lyft och barnen fått helt andra möjligheter att leka. Där t ex Gutelunden vid Södervärnskolan tidigare hade några slitna och tråkiga gungor finns nu en inspirerande miljö som bjuder in till lek. Det är en tydlig satsning på livskvalitén för barnfamiljer som inte tar särskilt stora investeringspengar i anspråk.

Jag värdesätter denna typ av satsningar högt och ser att det finns mer som behöver göras.
Idag saknas i stort sett lekplatser där lite större barn kan få leka av sig. En linbana, karuseller och lite mer avancerade klätterställningar är exempel på vad befintliga lekparker kunde kompletteras med. Det är lätt att bli inspirerad av till exempel Sundsvalls stadspark Norra Berget dit familjer med barn i alla åldrar vallfärdar bara för att leka. Det blir en samlingsplats för både vuxna och barn utan tvång till konsumtion. Jag tror att utbyggda lekparker centralt i tätorter dessutom skulle kunna bidra till en högre grad av vimmel och trivsel vilket förstärker orternas karaktär.

Foto: windyjonas, Flikr Commons

Barn ska kunna leka. Människor ska på ett naturligt sätt kunna träffas. Centrumbildningar i tätorter behövs för att känna att samhällena har en själ. Jag tror att en utvidgad satsning på lekparker i tätorterna på ön – i all sin enkelhet – skulle bidra till att förverkliga allt detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar