StatCounter

fredag 14 januari 2011

Öppenhet i beslut om vården

Jag trodde att det var självklart att handlingar och kallelser till de olika nämndsammanträdena på Gotland las ut på nätet. Det är en fråga om demokrati att få tillgång till underlag innan beslut är fattade. Men så är fallet tydligen inte...

Som politiker har jag alltid haft lätt att få tillgång till relevanta dokument där de finns (de skickas hem till mig eller min e-låda), allmänheten måste oftast antingen göra en aktiv insats och begära ut handlingar, eller så får de höra att det är arbetsdokument som inte är offentliga än och vänta tills besluten är fattade för att få ta del av underlagen.

Eva Bofrides ledarartikel den 23/12 har kanske bidragit till att jag prioriterade en enkel insats över allt annat arbete som sköljdes över mig när jag vid årsskiftet blev ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Kanske inte så revolutionerande, men nu finns i alla fall kallelserna och därtill hörande handlingar ute på nätet...

Om vi ska ha en givande debatt kring hälso- och sjukvårdens framtid på Gotland, så måste relevanta underlag vara tillgängliga. Ju fler som är med och tänker, kommer med idéer och vågar driva dem, desto bättre tror jag att sjukvården kommer att fungera på ön. Det var det lilla i början, nu är det massa kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar