StatCounter

lördag 19 februari 2011

Rapportering kring Södra Hällarna

Roligt med utvecklingen när det gäller Södra Hällarna. Södra Hällarna ska bli reservat! Konkret handlade regionsstyrelsens beslut om att ta bort Södra Hällarna från exploateringsplanen som nu tas fram för Visborgsområdet. Det planeras för många bostäder öster om Toftavägen vilket jag tycker är jättespännande. Väster om Toftavägen har vi länge kämpat för att kunna utveckla området till ströv- och naturområde istället för att börja bygga även där. Valet där alliansen inte fick förnyat förtroende på Gotland öppnade upp för en sådan lösning.

Debatten som följde efter regionsstyrelsens sammanträde är något mindre stimulerande. Gamla argument som vi redan har bemött (i mitt tycke på ett relevant sätt) och ett försök att ägna sig åt kreativ historiebeskrivning, orkestrerat av Centeroppositionen, fick mig att tappa suget att ge mig in i den... Läsarna blir nog trötta på en debatt som handlar om vem som egentligen har rätt, eller en debatt som går ut på att upprepa sig själv.

Eva Bofride får gärna publicera en tidigare artikel jag skrev på hennes ledarsida som svar på gårdagens centerledaren i GT (borde jag skicka om artikeln?). Där förklarade jag och Cecilia Nygren utförligt varför vi anser att dåtida krav på en folkomröstning i frågan gott och väl nu kan förvandlas till politisk hockey utan att göra avkall på några demokratiska principer.

Foto: Isabel Enström

När det gäller fakta kring "omvändningen" av s och v som hon skriver ("I går lyckades man få med sig sina röda kamrater på att helt sätta stopp för all utveckling av Södra Hällarna, väster om Toftavägen. En inställning som man fram tills i går varit helt ensam om."): var och en kan läsa i kommunfullmäktiges protokoll från den 14 december 2009 (s237) att vi redan då var eniga om att bevara Södra Hällarna som friluftsområde. Citat ur protokollet:

"Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Björn Janssons yrkande om att bevara Södra Hällarna som friluftsområde och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes (1). JA för kommun- styrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej."

Därmed föll s-mp-v-förslaget. Röststyrkan efter valet den 19 september är numera 37-34 till de rödgrönas fördel. Besluten i regionsstyrelsen är helt i linje med bevarande-yrkandet som Björn Jansson hade...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar