StatCounter

fredag 1 april 2011

Framtidens energiproduktion

Mera roliga nyheter på Radio Gotland (och det är inga aprilskämt)! Potentialen att bygga ut framtidens energiproduktion på Gotland är enorm. Nu ser det ut som att Svenska Kraftnät tar ett steg till i rätt riktning för att göra en vindkraftsutbyggnad möjligt. Redan idag får vi 25% av öns elförbrukningen av vindkraft. När de nya kablarna på havet mellan Gotland och fastlandet är utlagda kan vi bygga ut till 1000 MW installerad effekt vindkraft på ön. Det skulle kunna ge en årsproduktion i storleksordningen 2,5 TWh. Vi kommer att kunna producera grön el till export!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar