StatCounter

måndag 30 maj 2011

Matavfall till biogas

Nu ska RagnSells söka efter andra lösningar att behandla vårt matavfall på. Och "man vill i första hand röta allt matavfall på Gotland" enligt Radio Gotland. "I dag finns tre privata rötningsalternativ, säger Torbjörn Sjölander som är regionchef för RagnSells. Vi skall se om något av dessa kan vara ett bra rötningsalternativ för matavfallet." Jättebra. Hoppas att det visar sig vara så.


Ett fjärde alternativ att beakta borde annars definitivt även vara en ny rötningsanläggning vid reningsverket i Klintehamn. Enligt uppgift är det ca 5000 ton insamlat matavfall som går att lägga i en rötkammare. Klintehamns reningsverk ska byggas ut och ta emot allt mer slam. Det hade varit väldigt intressant att se om man inte kunde ha en stor rötningsanläggning som både kunde ta hand om slam och matavfall. Det ställer kanske högre krav på rening så att det rötade slammet går att lägga ut på åkrarna igen, men är det inte exakt det vi vill i slutändan - ett kretsloppsanpassat system?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar