StatCounter

måndag 23 maj 2011

Upphandling av laboratorieverksamhet

Idag beslutade vi i majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta en upphandling av labb-verksamheten. Den påbörjade processen bottnade i en utmaning av företaget Unilab enligt dåvarande gällande "utmaningsrätt". Från början var jag vid maktskiftet helt inställd på att fullfölja redan påbörjade upphandlingar. När jag insåg vidden av labb-upphandlingen och försökte sätta det i sitt sammanhang och det läge sjukvårdsorganisationen befinner sig i, blev det uppenbart för mig att vi inte kunde driva på med ännu mer omorganisation som en upphandling som denna skulle kräva. Så här blev motiveringen för att vi avbröt den:

Anledningen till att vi avbryter upphandlingen är en sammanvägning av olika faktorer. Det finns inga tydliga indikatorer på att en upphandling skulle resultera i billigare verksamhet. Processen att organisera upphandlingen är inte bara komplicerad och resurskrävande utan skulle också behöva genomföras mitt i en omorganisation som behöver all fokus för att lyckas. LEAN-införandet som arbetsmetod kräver dessutom att vi ska kunna se över flödena på lasarettet där labbet är en viktig del i vårdkedjan. En utdragen upphandlingsprocess där resultatet blir att en del av verksamheterna lyfts ur den organisatoriska kontrollen bidrar inte till utvecklingen av effektiva patientprocesser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar