StatCounter

fredag 17 juni 2011

Kamp om läkare

Det är brist på läkare i Sverige. Det har vuxit fram en marknad för hyrläkare som i bästa fall - om ens de finns tillgängliga - kan fylla upp luckor i bemanningen som ska ge medborgarna en bra vård. Även om detta kan vara en lösning i ett läge där fasta läkare inte är tillgängliga, så innebär ett system med hyrläkare ofta problem. Det är dyrt, det hindrar sjukvårdsorganisationen att utvecklas och patienterna får ingen kontinuitet i sin läkarkontakt.

Kampen om fasta läkare fortsätter. Läste idag att Landstinget Gävleborg lockar med 200 000 SEK i bonus om läkare skriver på kontrakt på ett år. Och visst spelar pengar roll, men läkare tillhör oavsett vilket landsting de jobbar på inte gruppen lågavlönade. Jag vill då tro att arbetsmiljö, kollegor, möjligheter att utvecklas i sitt yrke mm är för de flesta starkare bevekelsegrunder att välja en arbetsplats än vad pengarna gör. Jag tror att vi inte kan lägga nog mycket vikt på att utveckla dessa aspekter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar