StatCounter

måndag 20 juni 2011

Vatten är liv

På Gotland råder på sina håll brist på vatten under delar av året. Det är inte så konstigt med tanke på ö-läget och utdikning som har pågått länge nu. Frågan måste dock hanteras och tas på allvar. Inget liv utan vatten.


Isabel Enström tog bild på mig och Eva Frölander

I lördags gav sig några miljöpartister ut till Gammelgarn där Eva Frölander berättade om ett Leaderprojekt i syfte att komma till rätta med den besvärliga vattensituationen. Det intressanta med projektet är att man försöker skapa naturliga förutsättningar att få vattnet att stanna längre på ön innan det rinner ner i Östersjön. Ingen hokus pokus med dyra och energikrävande avsaltningslösningar, utan man anlägger en serie våtmarker som håller vattnet längre på ön helt enkelt. Det var väldigt lärorikt, fascinerande också att möta energin av markägare som tar tag i saken för att förbättra tillgången till vatten där de bor.

Arbete pågår med att anlägga ännu en våtmark i syfta att fånga in vattnet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar