StatCounter

fredag 1 juli 2011

Lobby eller fusk?

Vårt samhälle styrs bland annat indirekt av olika intressen som försöker få gehör för sin agenda. Det kan vara handikapporganisationen som kräver rätten för ett solidariskt omhändertagande av personer med ett visst funktionhinder, eller så tänker vi kanske på miljögruppen som värnar om den fina skogen som hotas med avverkning. Eller så är det företag som har stora pengar att tjäna beroende på vilka beslut som tas.

Almedalsveckan är fantastiskt på många sätt. Förutom många intressanta seminarier, mötet med gamla och blivande vänner som också bär på ett samhällsengagemang, så görs det politiska spelet lite mer transparent. Genom att se på mångfalden av deltagande aktörer får man en glimt av alla krafter som gör sig gällande i att vilja påverka samhällsutvecklingen. Att få lite bättre förståelse för hur politik fungerar mår nog alla bra av.

I kampen om opinionen verkar lobbymaskinerna ibland gå väl långt. Avslöjandena om att kända klimatskeptiker har fått flera miljoner från oljebolag är minst sagt upprörande. Förmodligen är dessa avslöjanden bara toppen av ett isberg. Demokratin fungerar inte när lobby går över till att kunna köpa sig till en opinion...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar