StatCounter

måndag 4 juli 2011

Nordkalks brott på norra gotland

Nordkalk höll idag ett seminarium med tankar om hur deras hög med kalkmärgel skulle kunna förvandlas från ett bekymmer för företaget till en räddning för östersjön. De tror sig kunna tackla fosforöverskottet genom att tillföra stora mängder kalk som ska binda fosforn. Det känns som en mycket tveksam ingång till att lösa problemen när huvudproblemet är syrebrist och för stora nytilskott av näringsämnen till östersjön.

Foto och montage av Gunnar Britse.
Ungefärliga områden som Nordkalk och Svenska Mineral vill bryta.

Nordkalk har varit omdiskuterat i samband med deras ansökan om att bryta ett nytt kalkbrott på norra Gotland. Det hade varit betydligt intressantare att vara på ett nordkalkseminarium där man kan diskutera deras agerande i Bunge Ducker- brottet. Ansökan om att bryta har varit kantat av en helt obegriplig beslutsgång där alla från början var överens om att vattentillgången på norra Gotland skulle skadas väsentligt, men i slutändan fick de ändå ett ja från miljööverdomstolen. Nu - när Sverige stänger för ett långt sommaruppehåll - anmäler de att de tänker påbörja avverkning av skogen av området innan villkoren för brottet är fastställda. Ett agerande utan dess like. Jag inser att denna text kan te sig svårbegriplig för dem som inte har hängt med i ärendet. Ingen blir säkert gladare för att jag skriver en massa om detta här - det har jag inte tid med heller. Men ett helt seminarium om detta hade kanske gett fler insikten i hur det handskas med de viktigaste naturresurserna på vår ö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar