StatCounter

torsdag 15 september 2011

Civilsamhället urviktigt

Morgonen ägnades åt att inspireras hur Botkyrka har jobbat med att stärka kommunens arbete för att stärka civilsamhället. En hel del intressanta idéer kom upp, dels hur de har lyckats väva in sociala villkor i upphandlingar (t ex kräva att det blir fler anställda personer med funktionsnedsättning, "busar" eller långtidsarbetslösa för att utföra en upphandlad tjänst), men också hur de har skapat en tydlighet i vilka relationer som är möjliga och vilka motkrav som är rimliga att ställa när kommuner stödjer föreningslivet.

Det som känns viktigt i arbetet med det så kallade "handlslaget" mellan Region Gotland och idéburna organisationer är att det inte ska överbyråkratiseras. Jag ser en viss risk för att det lätt skulle kunna bli så. Långa processer kring former för samarbete och ersättningar, filosofiska diskussioner kring arbetsfördelning civilsamhälle - regionalt ansvar, mm. Visserligen viktiga och relevanta frågeställningar, men ibland behöver man landa i verkstad för att man ändå vet ganska väl vad som är möjligt eller inte. T ex behöver man inte dividera för mycket kring om "fixarmalte"-tjänsten skulle kunna utföras av någon ideell organisation förutsatt att regionen kan gå in med organisatoriskt stöd gentemot de frivilliga krafterna. Vi vet att det är en bra verksamhet, ideella krafter gör ett bra jobb till en billig ekonomisk insats och det finns intresse från de ideella organisationerna att ta sig an utmaningen. Då är det bara att köra...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar