StatCounter

fredag 16 september 2011

Kultur från Lövsta till Visborg

Snart får vi förhoppningsvis besluta om en flytt av personalen inom kultur- och fritidsförvaltningen. För några år sedan 'utlokaliserades' denna verksamhet ca 15 km utanför Visby. Syftet var att stärka landsbygden genom att lägga ut kommunal driven verksamhet utanför stororten Visby. Valet av just denna verksamhet var väl inte det mest lyckade. Personalen behöver åka in mycket till Visby för kontakter med kultur- och idrottsfolk. Det kostar pengar, tid och bidrar till ökade utsläpp. Helt i onödan. För 15 km gör nämligen väldigt lite för att få en mer levande landsbygd... Det är ett klent incitament för att få folk att bosätta sig i Roma, lika lite som det uppfattas som ett större hinder för många att arbeta i Visby och ändå bo i Roma. Att stärka upp t ex Hemse med relevant verksamhet som kan utföras utan at behöva åka runt känns befogat. Romabeslutet däremot behöver rättas till.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar