StatCounter

torsdag 15 september 2011

Nordkalks brott: våld-täkt

Nu har fältbiologerna tagit ärendet "Nordkalk - Bunge Ducker 1:64" till riksdagen. För några år sedan ändrades miljöbalken vilket öppnade upp för tillstånd så som det Nordkalk nu fått. De får bryta ut ett gigantiskt naturområde (170 ha) med mycket höga naturvärden som dessutom ligger i avrinningsområdet till Gotlands största sjö (och används som dricksvattenreservoar). Detta borde aldrig ha hänt i ett Sverige som säger sig värna om miljö och vatten. Andreas Carlgren (C) svarade att det inte skulle vara så farligt när han luckrade upp lagstiftningen. Trodde han verkligen det (och visade prov på naivitet) eller vågade han inte stå för att han var beredd att offra stora miljövärden till förmån för kortsiktiga exploateringsintressen? Sanningen lär väl aldrig komma fram...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar