StatCounter

lördag 8 oktober 2011

Konkurrensutsättning

Ett av de första besluten jag som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden var med och tog var att konkurrensutsätta sjukvårdsrådgivningen. Hittills har vi bedrivit verksamheten i egen regi. Trots att kvalitén på tjänsten var god, så var den alldeles för dyr. Med ett så litet befolkningsunderlag som på Gotland är det inget verksamheten själv kunde göra någonting åt. Vi kunde helt enkelt inte bygga upp en effektiv organisation för att enkom serva gotlänningar. Alternativet blev då att konkurrensutsätta i syfte att sänka kostnaderna. Nu har en upphandling genomförts och Previa - med verksamhet på Gotland - vann. Bra så. Vi minskar drastiskt våra kostnader och arbetstillfällena behöver inte nödvändigtvis försvinna från ön.

I Gotlands-alliansens skuggbudget räknar de med 8 miljoner kronor minskade kostnader genom konkurrensutsättning för 2012. De nämner IT-verksamhet, Labverksamhet, måltidsverksamhet, fastighetsförvaltning m.m. Med detta vill de framstå som mer företagarvänligt och får ihop en starkare budget eftersom de räknar med att det inbringar 8 miljoner. Det är bara det att dessa miljoner inte finns utöver det som redan görs... Konkurrensutsättningen av labbet stoppade vi i nämnden, bl a för att erfarenhet av andra landsting visade att det inte blev billigare, däremot bökigare. För övrigt har vi redan beslutat att IT-verksamhet och en stor del av måltidsverksamheten ska ut på upphandling och arbete pågår där (mer pengar än så går inte att få på det...). Återstår då fastigheter (och där är en delvis konkurrensutsättning redan på gång) och städ (där vet jag inte hur det ligger till, men jag fick för mig att detta redan görs). Dessutom tar upphandlingar tid från det man beslutar om dem tills verksamheterna kan gå över till annan regi. Nej, att förespegla gotlänningarna att det finns 8 miljoner snabbt tjänade pengar utöver det som redan finns i majoritetens förslag hade behövts en tydligare redovisning av hur de har räknat.

Jag vill inte betrakta konkurrensutsättning som ett ideologiskt präglat instrument (som för moderaterna som verkar tycka att allt ska drivas privat bara för att, eller för vänsterpartiet som verkar tycka det motsatta - fast på Gotland visar V-företrädarna en mycket mer nyanserad inställning än vad jag får när jag hör på deras partikamrater på riksnivå). Ibland är konkurrensutsättning bra, ibland är det inte bra. Det får man titta på från fall till fall och bedöma i ett lite bredare perspektiv...

2 kommentarer:

  1. Bra skrivet om konkurrensutsättning. Det ska göras när det är relevant. Däremot får man vidga sin syn, och inte bara se det ekonomiskt. Ibland kan skälen vara att höja kvalitén på tjänsterna. Ibland kan konkurrensutsättning indirekt höja kvalitén på den egna verksamheten.
    Jag kan också tycka att Regionen har för diversifierad verksamhet, som är svår att leda och hålla ihop. Att låta vissa verksamheter övergå i privat regi kan då göra att större fokus kan läggas på den egna verksamheten.

    SvaraRadera