StatCounter

onsdag 26 oktober 2011

Sprututbyte ett kraftfullt verktyg

Idag publicerades min debattartikel i GT där jag argumenterar varför sprututbytesverksamhet även på Gotland bör övervägas. (Uppdatering 130321: Eftersom helagotland.se verkar ha gjort om sin sida och artikeln inte är tillgänglig längre klistrar jag in texten här och kommenterar):

"Frågan om sprututbyte som metod för att hindra smittspridning bland personer med ett sprutmissbruk är återigen högaktuell. Den har ofta skapat en infekterad debatt med bitvis starka känslor mot att samhället ska erbjuda rena sprutor till dem som injicerar droger. Det borde dock vara självklart att vi kan använda oss av metoder som förhindrar smittspridning och svår sjukdom hos människor som för tillfället är inne i ett allvarligt missbruk.
Det anförs argument att det skulle anses vara ok att knarka om vi bedriver denna typ av verksamhet. Även om jag till fullo delar önskan om ett drogfritt samhälle så vill jag inte att denna förenklade retorik ska gå ut över hälsan hos en grupp mycket utsatta människor. Argumenten saknar verklighetsförankring och hindrar en bra hälso och sjukvård för dessa människor som inte sällan också bär på en psykisk sjukdom.

De stora översiktsstudierna som gjorts och som publicerats i ansedda internationella tidsskrifter visar otvetydigt att införandet av sprututbyten inte ökar missbruket i någon åldersgrupp. De visar också att sprututbyten drastiskt minskar risken att smittas av Hepatit B/C, HIV samt många andra potentiellt livsfarliga infektioner. Dessutom kan en sprututbytesverksamhet utgöra en kraftfull plattform för att nå och stötta aktiva missbrukare. Detta innebär ökade chanser att ta sig ur missbruk. Även bortsett från den mänskliga vinsten blir en liten ökad chans samhällsekonomiskt mycket gynnsam.

När vi pratar om attityder till missbruk och sprututbyten är det viktigt att vi förstår vilka faktorer som faktiskt bidrar till att människor hamnar i ett tungt missbruk och vilka som inte gör det. Ett hårdare samhällsklimat, samsjuklighet, bristande sociala nätverk och en trasslig bakgrund är alla faktorer som är dokumenterat betydelsefulla när det gäller varför människor hamnar i ett drogmissbruk. Tillgång till rena sprutor för redan injicerande missbrukare är inte det. Frånvaron av sprutbyten bidrar däremot till en starkt försämrad hälsa för dessa personer - något de får dras med även om de lyckas komma ur sitt missbruk.

Vi behöver fokusera på de riktiga utmaningarna i missbrukarvården istället för att fastna i ideologiskt präglade tyckanden som är verklighetsfrånvända. Den stora utmaningen nu är att kunna samordna insatserna inom socialtjänsten och sjukvården för att erbjuda tunga missbrukare en bättre och effektivare vård. Just nu deltar Region Gotland i ett viktigt projekt med syfte att se över vilka insatser som utförs inom respektive ansvarsområde. Med detta som utgångspunkt ser jag det som naturligt att vi ska se över vårt stöd till missbrukare där samordnade insatser ska vara centrala. En sprututbytesverksamhet borde då mycket väl kunna få en plats även på Gotland."

Min principiella inställning till sprututbytesverksamhet har inte förändrats (130321). Gotlands specifika förutsättningar som liten ort gör kanske att sprututbytesverksamhet inte är det bästa verktyget för att hjälpa denna grupp just här får jag höra från proffsen. Jag ser fram emot en givande diskussion om beroendevården framöver när vi nu går in och ser över hur beroendevården kan organiseras över förvaltningsgränser (Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten)!

1 kommentar:

  1. Någon kommentar blev det i GT:
    http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=7233501

    SvaraRadera