StatCounter

fredag 18 november 2011

Bygga bostäder

Vi vet att bostadsbristen är en begränsade faktor för utvecklingen på Gotland. Fler lägenheter behövs så att hitflyttare inte hänvisas till campingområden...

Jag läste på Radio Gotlands hemsida att parkeringsnormerna nu sätter stopp för byggande av hyresrätter i innerstaden. När det byggs måste det finnas ytor med i planeringen där människorna ska kunna ställa sin bil. För det är så det fungerar tydligen. Människor flyttar in i en lägenhet och vill ställa bilen strax utanför. Det känns väldigt otillfredsställande.

I Malmö fick vi igår höra hur byggherrarna kunde få 'rabatt' på parkeringsnormen om de kunde visa att det fanns avtal med en bilpool. De behövde helt enkelt inte avsätta lika mycket mark för parkering för att man trodde att det skulle kunna gå utan. Ett konkret sätt för att kunna släppa på kravet på parkeringsytor i samband med nybyggnation samtidigt som moderna lösningar på ett transportbehov som ändå finns kan stimuleras.

På Gotland har vi i flera år drivit på att få fram en bilpool. Vi kan börja med att organisera regionens bilar på ett mer effektivt - bilpoollikt - sätt, och i nästa steg öppna upp för att även privatpersoner ska kunna utnyttja bilarna. Ofta behöver privatpersoner en bil som mest när regioanställda har gått hem för dagen. Färre bilar behövs om man samutnyttjar dem. Inget nytt i Sverige, men på Gotland verkar det vara trögt.

Vi måste vara beredda på livsstilsförändringar om Gotland ska utvecklas. Inte bara för klimatets skull, men även för att livsstilen där man kräver att ha den egna bilen strax utanför dörren - även i en gammal och tätbebyggd stadsdel som Visby innerstad - förhindrar att vi får fram välbehövda bostäder i vad jag kallar för attraktiva områden.

Min personliga åsikt är: släpp fram bebyggelse, ta hand om eventuella bilar sedan...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar