StatCounter

onsdag 16 november 2011

Vind mindre subventionerad än kärnkraft

"Fram till år 2003 har kärnkraften inom EU subventionerats med sammanlagt 70 miljarder euro. Detta enligt en uppskattning som redovisas i en underlagsrapport till EU-kommissionen." Detta skriver Lise Nordin i Ny Teknik. Tankvärt, apropå debatten om subventionering av vindkraften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar