StatCounter

torsdag 5 januari 2012

Inflyttning, färjor och landsbygdsuppror

Jag blev nyfiken hur befolkningsutvecklingen på Gotland var under fjolåret. Nyhetsrapporteringen så som igår om att småkommuner - även i södrasverige - tappar invånare till förmån för storstäderna gör mig orolig. Folkmängdssifforna för 1 november ligger till grund för kommunalekonomisk utjämning och kommunala skatteintäkter, alltså som lokalpolitiker är det 1 november som brytdatum som är mest intressant att titta på.

SCB:s hemsida hittar jag att vi hade 57 327 folkbokförda på ön, en ökning med 68 personer mot förra året. En blygsam ökning visserligen, men en ökning och det betyder något bara det! Om vi ska kunna upprätta nödvändig samhällsservice med till exempel bra utbildning, sjukvård och äldreomsorg även i framtiden får vi inte hamna i en avfolkningstrend.

Det ska bli intressant att se hur befolkningsspridningen på Gotland har utvecklats under samma period. Landsbygdsupproret sätter fingret på en viktig utmaning: villkoren för att bo på landsbygden måste få större uppmärksamhet. Men Gotland, som är en och samma kommun oavsett om man tänker på landsbygden eller Visby, har att kämpa på olika fronter. Gotland i sin helhet är en landsbygdsort. Vi har ett mindre gynnsamt läge ur kommunikationssynpunkt, men vill ändå kunna bjuda storstäderna på en match. Här är det ju bra att leva...

Villkoren för våra färjeförbindelser och utvecklingen av högskolan är de kanske två enskilt viktigaste faktorer som behöver landa rätt för att Gotland ska kunna få en positiv befolkningsutveckling. Och just nu ser vi att regeringen skickar oroväckande signaler på båda fronter. Vi klarar av att växa, vi kan jobba med "inomregional balans" (stad och land), men då behöver vi en regering som inte vill sparka undan bena på oss. Vi kan fortsätta uppvakta, skriva brev och kräva. I slutändan är det någon annan som har makten över dessa frågor.

För några år sedan samlades drygt 5000 demonstranter i Almedalsparken när färjepriserna skulle höjas från redan dyr till en helt oacceptabel nivå. Landsbygdsupproret kan få en ny dimension om Gotland kan enas och manifestera sitt missnöje mot föreslagna försämringar som regeringen verkar vara beredd att låta ske - om det kommer så långt. Och då hoppas jag att traktorerna som Gunnar Bendelin har en plan för också kan ta sig hela vägen till Stockholm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar