StatCounter

fredag 24 februari 2012

Klimathotet behöver mötas med konkreta åtgärdar

Moderaterna Mats Hedström och Magnus Jönsson undrade i både GT och GA varför vi var kallsinniga mot deras förslag att införa ett system med klimatkompensation inom Region Gotland.
Gotlands Tidningar publicerade mitt svar: "Varför ska det byråkratiseras?". Vi behöver lägga kraften på att åtgärda det vi vet behöver göras, inte utreda vilket styrsystem och därtillhörande administration vi ska satsa på för en verksamhet som redan idag förväntas svara mot fattade beslut...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar