StatCounter

torsdag 9 februari 2012

Regionstyrelsen kritiska till Nordkalks planer

Under föregående mandatperiod kunde jag från ersättarbänken i regionstyrelsen se hur Nordkalksfallet behandlades. Jag blev arg. Alla sa sig vara överens om att vattnet var överordnat jobben. Ändå beslutade regionstyrelsen (13-2) att säga ja till att företaget skulle få bryta kalk på Bunge Ducker. Detta trots att underlagen till beslut var tydliga med att det fanns stora farhågor när det gällde vattnet.

När frågan i mark- och miljööverdomstolen till slut avgjordes till Nordkalks fördel (efter nej i miljödomstolen) återstod "bara" att fastställa hur detta kunda göras på ett sådant sätt att vattnet inte hotades (villkorsförhandling). Mark- och miljödomstolen har inte kunnat fastställa villkoren. Mark- och miljööverdomstolen verkar vara förbannad, för det skulle mark- och miljödomstolen ju göra. Turerna blir många och komplicerade. Kan det ha att göra att det - särskilt i detta fall - är svårt att först bestämma att brytning ska tillåtas samtidigt som förutsättningarna kanske saknas utifrån det man ändå vill värna högst om?

Regionstyrelsen har i alla fall på nytt fått yttra sig (se rapportering från Radio Gotland), denna gång om villkoren. Tekniska nämnden gjorde ett bra förarbete och hade gnetat sig igenom underlagen. När vattenfrågorna fick synas lite bättre så blev det plötsligt helt andra signaler från regionstyrelsen. Denna gång var det en annan majoritet som höll i taktpinnen och jag fick vara med och yttra mig. Utan att behöva bli arg. En enig regionstyrelse ställde sig bakom de höga kraven Region Gotland ställer. Och om det visar sig att de inte går att uppfylla, ja, då är det som det är: vattnet går före jobben. Det är ju alla överens om...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar