StatCounter

onsdag 3 oktober 2012

Bästeträsk som nationalpark

Miljöpartiet de gröna agerar på riksplan för att sätta fart på att göra området kring Bästeträsk till nationalpark. Ett förslag (motion) om det har därför lämnats in till riksdagen - läs här.

Oavsett om Nordkalk hade velat bryta i området eller inte hade det varit en bra idé att göra nationalpark av detta fantastiska område. Nationalparksstatus skulle bland annat ge stora möjligheter att bygga ut en ekoturism på norra Gotland som även skulle dra turister utanför sommarsäsongen. Vi behöver arbetstillfällena på ön. Och varför inte bygga på det som attraherar utan att det förstör?


Bästeträsk - foto: Gunnar Britse
 Men behandlingen av Nationalparksfrågan går inte att koppla loss från kalkindustrins lystna blickar på kalken som gör området så speciellt... När kommunstyrelsen på Gotland 2007 fick yttra sig om Naturvårdverkets nationalparksplan avstyrkte kommunen planerna på en nationalpark. De ville helt enkelt inte sabba för kalkindustrin, vilka möjligheter än fanns som en nationalpark innebär.

Jag hade tur (?) och fick tjänstgöra just vid detta sammanträde - se protokoll med relevant beskrivning av vad det hela handlande om. Jag kommer ihåg de mycket svävande argumenten om vattenuttag ur Bästeträsk som kommunen har behov av. Det var uppenbart att detta aldrig kunde vara skäl för en avstyrkan. Dels hade jag kollat upp detta med Naturvårdsverket som försäkrade mig om att detta inte behövde utgöra ett hot, dels hade man kunnat nöja sig med att markera vikten av att denna möjlighet skulle finnas vid ett eventuellt bildande av nationalpark. Istället sa man nej enbart för att skicka rätt signaler till Nordkalk att man stod på deras sida. Mycket tråkigt - vi vet hur församlingen sedan tog ställning när det skulle tyckas till om själva brytningen ett år senare - se protokoll (då fick jag tyvärr inte tjänstgöra varför det bara blev 13-2).

Miljöminister Lena Ek (C) har nu öppnat upp för en nationalpark på något sätt. Det är bra. Men visst måste det också förutsätta att inte Nordkalk tillåts riskera områdets unika värden och vattentillrinningen till Bästeträsk?

Sitter på nålar och väntar in Högsta Domstolens beslut om att stoppa Nordkalks planer att fortsätta skövla ner skogen i väntan på att frågan utreds ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar