StatCounter

söndag 7 oktober 2012

Mp:s linje i Gotlandstrafiken fastlagd!

Jag är otroligt glad över det förslag som beskriver mp:s linje i färjetrafiken och nu har lämnats in till riksdagen. Utgångspunkten är Gotlands utveckling och behov av transporter. Sedan ska det ske med så stor miljöhänsyn som möjligt.

Ur texten (motionen):

"För sin utveckling och fortlevnad är Gotland med sitt ö-läge helt beroende av goda båtförbindelser till och från övriga Sverige."

"Under senare tid har trafiken utvecklats till en nivå som upplevs tillfredsställande av de boende på Gotland, även om synpunkter finns på kostnadsutvecklingen."

"Tillförlitliga och långsiktigt säkra kommunikationer till rimliga priser är en väsentlig förutsättning för all utveckling på Gotland. Fungerande transporter till Gotland är en investering som leder till minskade kostnader för arbetslöshet och akuta regionalpolitiska utryckningar."

"Användningen av bunkerolja måste minskas och det behövs en omställning från fossilbränslen till förnybara bränslen."

"Ett sätt att minska utsläpp och biljettpriser är att köra några båtar långsammare. Det är dock viktigt att det även fortsättningsvis finns ett basutbud av snabbare båtar."

Framför allt det sista blev en knäckfråga. Om turlistan ska vara funktionell - dvs inte komma fram efter kl 2 på natten efter t ex fastlandsmatch eller besök hos vänner - måste vi ha samma möjligheter som idag när det gäller turlistan. Vi kan vara nöjda med denna linje! Detta må också ses som en viktig signal till regeringen som fortfarande inte har kommit till samma insikt än.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar