StatCounter

söndag 25 november 2012

Vätgasdrivna färjor en vinst för Gotland

Från 2015 begränsas utsläppen av svaveldioxid i Östersjön som följd av svaveldirektivet som EU har godkänt. Direktivet tvingar rederierna att antingen byta bränsle eller installera utrustning som renar avgaserna. Detta är en nödvändig vinst för miljön. Baksidan av denna förändring är att det blir dyrare att transportera både gods och personer över Östersjön.

Väte-atom
För färjetrafiken till och från Gotland innebär detta merkostnader som måste hanteras. Det enda rimliga är att staten går in och tar merkostnaderna. Miljöförbättrande åtgärder av detta slag kan inte skjutas över på en liten öbefolkning som är helt beroende av sjötransporter för att vara en del av den övriga världen. Men samtidigt som vi går fram med dessa krav till staten kunde vi komma med lite mer offensiva förslag. Fokus på andra bränslen, i kombination med klimatutmaningen som antar allt mer skrämmande proportioner, borde öppna upp möjligheterna att skynda på teknikutvecklingen för att kunna köra vätgasdrivna färjor. Väte-atomen reagerar med syre som finns i luften och bildar vatten. I denna process frigörs energi som färjorna skulle kunna drivas på och restprodukten, ja det är ju vatten...

Tekniken är inte tillräckligt utvecklat för att kunna köra. Det behövs mer forskning för att kunna få fram vätgas på ett effektivt sätt, det behövs mer forskning för att få till en effektiv förbränning. På Gotland har vi väldigt goda förutsättningar för denna typ av forskning, för vi har behov av båda delarna - produktion och konsumtion - på ett och samma ställe. 


Nytt bränsle till Gotlandsfärjan?
Destination Gotland har tidigare presenterat sin framtidsvision med vätgasdrivna båtar. De anser det vara realistiskt att kunna få hit båtarna 2030, dvs när nästa avtalsperiod löper ut. Men det sker inte av sig självt. Det är nu vi behöver jobba mycket aktivt med det.

Vindkraftens potential
Och när det gäller möjligheterna att bygga ut vindkraft, så har vi en besvärlig begränsning - eller intressant möjlighet - av att kunna producera långt mer energi än vad vi gör oss av med på Gotland. Då blir det extra intressant och angeläget att titta på hur vi skulle kunna använda oss av vindkraft för att producera vätgas som då gör oss oberoende av direktkonsumtion av elen som produceras. Vätgasen fungerar som en slags batteri som då i sin tur skulle kunna bli bränsle till färjorna.


Vill staten satsa på Gotland, på ny teknikutveckling, på att möta klimatutmaningen och på nya jobb? Här finns det potential... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar