StatCounter

onsdag 23 januari 2013

Hållbar kalkbrytning?

Igår anordnade Region Gotland tillsammans med Högskolan ett seminarium om ”KALK, VATTEN, JOBB OCH NATUR” - Föredrag och samtal om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.Jag hälsade välkommen å regionens vägnar, och skrev ut mitt inledningsanförande som var ungefär såhär:

"Ingen har väl undgått turbulensen i samhället kring striden om Ojnareskogen. En process som hade pågått i många år nådde sin kulm under augusti ifjol när protesterna mot planerna på ett kalkbrott i Bunge Ducker blev synliga för hela landet och även bortom Sveriges gränser.


Redan för 7 år sedan kunde jag märka tydligt att projektet blev en vattendelare i bygden. Jag skrev då en artikel om det och på den tiden var det främst de som var oroliga, och kände en olust inför projektet som hörde av sig till mig. De var rädda för vad det skulle få för konsekvenser om man öppet kritiserade planerna. I det lilla samhället med täta nätverk och där det råder en känsla av att "alla känner alla" kan det i dessa lägen vara svårt att stå upp för sin åsikt. När väl motståndet blev väldigt synligt 7 år senare kunde jag höra berättelser som handlade om att barn till anställda på Nordkalk kände sig mobbade i skolan pga att någon förälder jobbade där. Samtidigt som de som bodde i Ojnareskogen fick surströmming, ägg och fimpar kastade på sina tält av en okänd person.

Det är intressant hur vi människor ibland har svårt att skilja mellan sak och person. Det är intressant att vi lever i kanske ett av de mest demokratiserade länder, och att det ändå verkar vara så svårt att hantera konflikter på ett sätt så att människor inte behöver känna en rädsla för vad de tycker eller vad de står för. Den rädslan och frustrationen ser jag på båda sidor.

Det har slitit på oss politiker som tycker olika, det sliter på grannar, vänner och släkt. Ett led i att hantera dessa slitningar är att göra frågan diskuterbar. Vi måste öka förståelsen för de olika argument som kan finnas i minst sagt komplexa frågeställningar som industriell kalkbrytning innebär.

Idag försöker vi lyfta blicken bort från enbart Ojnareskogen och får igång en bredare diskussion kring en del olika aspekter rörande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med fokus på gotländsk kalkbrytning.

Ingen drar igång ett kalkbrott för att skapa arbetstillfällen och ingen drar igång ett brott i syfte att hota vattentillgångar eller värdefull natur. Allt bottnar i ett behov av en råvara som det finns en efterfråga på och någon som vill kunna tillfredställa det behovet. I sådana processer finns det stora ekonomiska krafter i verkning, det finns idéer om hur vi bygger vårt samhälle och hur vi som enskilda människor ska få tillgång till den levnadsstandard vi önskar oss.

Vi måste förstå att man kan landa i helt olika slutsatser beroende på vilken vikt man lägger vid vissa aspekter. Vi kanske också kan komma så långt att se att få av oss ser svart eller vitt på råvaruutvinning som fenomen. Att många av oss är beredda att öka förståelsen, inte utifrån särintressena utan utifrån en fråga om hållbar utveckling där människan och dess behov har en given plats, men där vi är helt beroende av ett ekologiskt system som förväntas fungera.

Långt ifrån alla aspekter kommer att beröras ikväll. Till exempel finns det ingen särskild punkt kring vad de här slitningarna i samhället innebär för oss som bor här. Det finns idag ingen föredragning om hur turistnäringen på Gotland påverkas av verksamheten, lika lite som vi funderar på vår egen roll som konsumenter. Vi nafsar på några av de aspekter som kan diskuteras och räknar med att fler seminarier kommer att hållas, att middagar och andra sammankomster kommer att vara tillfällen att fortsätta fördjupa sig i de här frågorna.

För vi ska veta att vi inte är ensamma om konflikterna som uppstår kring storskalig råvaruutvinning. Det pågår runtom i hela världen, och Sverige har en lång tradition av gruvverksamhet och annan mineralutvinning. Nutidens storskalighet ställer extra höga krav på en hållbar syn på verksamheterna. Det leder till att vi även kommer att behöva diskutera en annan syn på konsumtion, materialsnål produktion och på återvinning. Det kräver ett annat tankesätt och engagemang.

Kvällen är tänkt som ett bidrag till detta och jag hoppas att den ger lite nya perspektiv."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar