StatCounter

tisdag 19 februari 2013

Sanningen om Södra Hällarna

Under förra mandatperioden inleddes ”Kampen för Södra Hällarna”. Upprinnelsen var att alliansen planerade för bebyggelse på 25 % av området. Visby ska på sikt byggas ihop med Vibble och exploateringsplaner fanns på båda sidor om Toftavägen. Miljöpartiet hade andra planer. Vi såg att bostadsbebyggelse öster om Toftavägen kombinerat med ett starkt skydd för det natursköna rekreationsområdet väster om vägen skulle kunna skapa unika möjligheter för en helt ny attraktiv stadsdel. Boende i det framtida bostadsområdet öster om Toftavägen skulle ha tillgång till ett fantastiskt och strövområde med mycket höga naturvärden. De höga upplevelsevärdena skulle därmed också bevaras för eftervärlden – och även för alla som redan idag ser Hällarna som ett viktigt strövområde.


Förutom bostadsbebyggelse drev Lars Thomsson (C) också på idén om att bygga en arenahall på norra delen av området (den röda rutan på kartan nedan).

När planerna blev kända för allmänheten var det fler som tyckte att vi behövde anlägga ett mer långsiktigt samhällsperspektiv i hur vi planerar för våra framtida boendemiljöer. Vi har bara inte råd att exploatera sönder det som gör Gotland till en av världens vackraste platser att bo på. En namninsamling startades sommaren 2009 med krav på en folkomröstning i frågan vilket också behandlades i fullmäktige (se protokoll §149). Ett alternativ hade varit att låta frågan vara levande över ett val så att medborgarna i alla fall kunde vara med och tycka till om sin framtid. Så blev det dock inte. Alliansen drev igenom sitt förslag utan tydlig folklig förankring med minsta möjliga marginal (se protokoll §172). Planeringsarbetet (FÖP) är avsett att vara en process som ska ske i demokratisk anda. Trots stora protester från många människor gjordes inga eftergifter alls angående den planerade bebyggelsen på Södra Hällarna.

Efter valet 2010 blev det majoritetsbyte. Miljöpartiet gick från 4 mandat till 7 vilket gjorde att balansen tippade över till ett rödgrönt samarbete som bland annat kunde rätta till det som blev fel i planeringen kring Södra Hällarna. Nu går vi fram med ett förslag på att ge området Södra Hällarna ett långsiktigt skydd i form av ett naturreservat. Och sanningen är den att det inte hade behövts om vi från början kunde ha varit överens om att skona området från bebyggelse.25 % blev plötsligt 10%?

Nu när alliansen känner att de är på väg att förlora denna strid verkar de vilja skriva om historien. Fokus hamnar på "det tokiga i att ha ett reservat – om man ändå bara kunde låta det som det är". Då är det bra att ha ovanstående bakgrund till varför det blev som det blev.

Intressant är också att alliansen numera konsekvent pratar om att enbart 10% av området skulle tas i anspråk (i fullmäktige men också på t ex Eva Nypelius (C) blogg). Ni ser själva på kartan ovan. Området vi pratar om är ungefär från rondell till rondell, det gula och röda planeras för bebyggelse. Lars Thomsson (C) sa på fullmäktigesammanträdet 2009 där de dunkade igenom sitt förslag ” Vi vill kunna exploatera cirka 25 procent av området” – refererat på helagotland.se.

Rekreationsvärden på Södra Hällana hänger ihop med långa siktvyer och en känsla av ostördhet och avskildhet. Med exploatering av delar av området riskerar vi att bygga sönder och skada rekreationsvärdena. Och sedan är det frågan om du känner samma upplevelse av natur och vildmark en meter ifrån ett bostadshus som om det vore skog. På youtube finns det ett videoklipp med Lars Thomsson som berättar om planerna och dess effekt på ”upplevelsen att vara i naturen”: se klippet.

Och här har någon haft tid att göra något bildligare av det hela (visserligen lite överdrivet, men talande): se klippet.

Ekonomiska redovisningen felaktig?

Mig veterligen har vi aldrig fått en tydlig redovisning om de ca 1 miljoner kronor som planeringen för byggandet av själva arenahallen på Hällarna har kostat. Utan att ha fått något för pengarna har alliansen slängt ut 1 miljon och står nu och skriker om ”miljonsatsning på naturreservat”. Vi kommer i alla fall få något för pengarna… Vi får tydliga entréer, grillplatser, handikappanpassade toaletter och gångvägar som möjliggör för fler att komma ut i naturen. Trappor, ledstänger ger förutsättningar för vuxna och barn att komma ner till och njuta av mellannivån och stranden. De pengar vi rödgröna avsätter går till att öppna upp, visa och välkomna människor till Södra Hällarna.

Sedan till frågan om det är fel det vi redovisar. Svaret är NEJ! För det första har vi aldrig haft en så detaljerad budget i ett ärende till fullmäktige tidigare. För det andra vill alliansen räkna investeringskostnaderna två gånger och vända helt upp och ner på det som är kommunal ekonomisk redovisning… De hävdar att vi inte har anslagit pengar som är konsekvensen av investeringar som medför kapitalkostnader. Till saken hör dock att vi inte gör så med något av våra investeringar utanför lokalförsörjningsplanen (där kapitalkostnader regleras via ökade hyresintäkter). Sammanfattningen är att alliansen gärna vill få det att framstå som dyrare än vad det egentligen är.

Till saken hör också att alliansen visar betydligt mindre intresse för andra miljonutgifter som uppstår på grund av den politik de driver. Det är ingen hemlighet att det var alliansen som till exempel drev på en flytt av idrottshallen till det ”norra läget” på Visborg. När vi i regionstyrelsens arbetsutskott får det redovisat att bara själva ändringen i platsen där hallen ska byggas medför en fördyring med 3,5 miljoner kronor (ett belopp som överstiger den totala investeringen för Södra Hällarna), så viftas det bort med att det nog inte är sant… Och för att en idrottshall ska stå några 100 meter längre norrut har man då inte fått något i gengällt alls – igen.

Här tvingas jag skriva långa komplicerade texter för att förklara sådant som egentligen bara är en avigsida från politiken: när argument inte ställs mot argument längre, utan när politik har blivit ett spel om bilden av ens parti. Alliansens argument om ”ekonomisk vårdlöshet” saknar formell grund. Att diskussionen skulle handla om något annat än att de vill bygga på 25% av området och att vi vill freda området från bebyggelse är också märkligt. På måndag beslutar förhoppningsvis Regionfullmäktige att göra Södra Hällarna till ett naturreservat. Jag ser framemot det.

1 kommentar:

  1. I dagens GT kommenterar Eva Bofride ovanstående inlägg. http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=8343857

    Hon anser att jag har glömt en del väsentliga delar i min beskrivning (vore intressant att veta vilka hon menade). Dessutom länkar jag till "några högst oseriösa filmklipp på Youtube". Jag länkar till två stycken. En som kommer direkt från Östnytt där Lars Thomsson intervjuas (jag kan hålla med om att det han säger ger ett oseriöst intryck). Den andra till någon som har försökt att belysa absurditeten i hela oppositionens resonemang kring Hällarna - jag skrivet att jag själv anser att det är överdrivet, dock talande. Vi pratar om en länk till något som någon annan har gjort. Det kallar Eva Bofride ett "lågvattenmärke" utan att ens kommentera sättet oppositionen har valt att argumentera i denna fråga. Det är just det artikeln handlar om... Oppositionen diskuterar inte utifrån sakliga argument, utan skapar sin egen verklighet.

    SvaraRadera