StatCounter

torsdag 11 april 2013

Nordkalks stenbrytning påverkade grundvattnet vid Hoburgs myr

Idag rapporterar Radio Gotland hur Nordkalks stenbrytning påverkade grundvattnet vid Hoburgs myr.

"Utgångspunkten när man fick den här täkten var att man inte skulle påverka överhuvudtaget, annars hade man inte fått det tillstånd man har att bryta så nära i Klinthagen, säger Kalle Nyberg."

I prövningen - som nu är föremål för överklagan till Högsta Domstolen - kring Ojnareskogen har man framfört just brytningen nära Hoburgs myr som ett exempel på att det går att bryta nära Natura 2000-områden...


I takt med att allt mer fakta kommer fram som också bekräftar det som vattenexperterna varnat för som inte företräder Nordkalk blir skälen allt starkare för att Högsta Domstolen verkligen ska titta på det som kan bli Sveriges nästa stora miljöskandal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar