StatCounter

lördag 4 maj 2013

Gotlands viktigaste utvecklingsfråga - färjetrafiken

Trafikverket har igår presenterat förfrågningsunderlaget för Gotlandstrafiken för nästa period. Det är ett underlag som är mycket likt det hårt kritiserade upplägg som presenterades i januari.

Region Gotland ställde då krav på att Trafikverket måste få nya direktiv från Näringsdepartementet, för att motverka en försämring av trafiken. Det har Trafikverket uppenbart inte fått. Regeringen har inte varit beredd att garantera nuvarande standard för färjetrafiken till Gotland. Det tycker vi är ett svek skriver Brittis Benzler och jag i ett gemensamt uttalande.

Det förslag som presenterades anger ingen exakt trafikstandard, men genom att minimikraven är betydligt lägre än i dagens trafik, öppnar man för möjligheten att bedriva trafiken med långsammare färjor och därmed en betydligt sämre tidtabell (i en tidigare artikel har jag tillsammans med Stina Bergström skrivit om mp:s syn på behov av även snabbtgående färjor) Man är beredd att försämra tillgängligheten till Gotland. De krav Region Gotland framförde i sitt remissvar har i huvudsak inte beaktats.

Man har i underlaget inte heller någon ambition att driva teknikutveckling mot modernare mer miljöanpassade fartyg, varken från avtalstidens start eller längre fram i perioden. Man är inte beredd att bidra till en övergång till förnyelsebara bränslen. Det är en missad möjlighet med tanke på att avtalet sträcker sig ända fram till 2027.

En mycket viktig aspekt i gotlandstrafiken är också de allt för höga prisnivåerna. Underlaget anger att det ska finnas takpriser för gotlänningar och gods. Vilka nivåer det ska ligga på kan vi i dagsläge inte utläsa. Det som dock är tydligt är att det för resande fastlänningar varken finns krav eller garantier på rimliga priser. Man skriver i sin pressinformation att ”Det är upp till anbudsgivarna att presentera den trafiklösning som man bedömer bäst tillgodoser kraven och resenärernas och näringslivets önskemål.” Det är självklart bra att ta tillvara den kreativitet som finns inom branschen. Det är inte rimligt att det skall vara upp till dem om vi får behålla dagens standard i Gotlandstrafiken! Vi förutsätter att regeringen tar detta ansvar. Det valda upplägget innebär ytterligare ett år av osäkerhet vad gäller standarden på den framtida Gotlandstrafiken. Det är definitivt inte vad Gotland behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar