StatCounter

lördag 1 februari 2014

Ett viktigt val för sjukvården

Idag är min första "arbetsdag" efter föräldraledigheten. Det har varit väldigt kul att helhjärtat kunna ägna mig åt Saga och min övriga familj. Och även om jag har haft svårt att släppa politiken helt när barnen sov, så har jag lyckats hålla mig borta från sådant som annars ibland gör att jag är borta i tankarna när jag sitter vid matbordet.

Jag kunde inte tänka mig en bättre start än att få skriva om sjukvården på Gotland. Idag publicerade GA artikeln där jag kommenterar fjolårets historiska ekonomiska resultat och några av utmaningarna inför framtiden.

Såhär lät det (tyvärr publicerar inte helagotland.se debattartiklar som man kan länka till):

"Debatten om hälso- och sjukvården har länge överskuggats av ständigt återkommande underskott. Allt för mycket fokus på dåliga ekonomiska resultat har förhindrat ett dynamiskt samtal om utvecklingen av kvalitén i vården. Det är viktigt att det blir ändring på det.

År 2013 lyckades hälso- och sjukvårdsnämnden nu klara ekonomin vilket inte har hänt sedan 1997*. Detta är resultatet av medarbetarnas hårda arbete. Planen som låg till grund för detta arbete byggde på ett antal strategiska områden. Dels fokuserade vi på att minska behovet av vård på fastlandet där vi själva på Gotland kan erbjuda densamma. Vi behövde också se till att läkemedelskostnader inte skenade iväg okontrollerat. Utöver detta behövde vi minska personalkostnader, inte minst genom att bryta beroendet av hyrpersonal. En fjärde viktig del av planen bestod av förväntade intäkter av den så kallade kömiljarden. Vi kunde anta att Gotlands goda förmåga att klara de högt uppsatta kraven för att kunna ta del av pengarna skulle ge oss ansenliga summor.

 När nu bokslutet presenteras kan inte jag annat än att känna en stolthet över vårdens medarbetare som har lyckats åstadkomma något som många sedan länge inte trodde skulle vara möjligt: sjukvården redovisade svarta siffror. För Region Gotlands ekonomi i sin helhet är det av yttersta vikt att hälso- och sjukvården även i framtiden kan hålla nere sina utgifter. Men som ovan angett är det också viktigt att sjukvården får realistiska förutsättningar så att inte ekonomi blir något som man som enskild medarbetare inte känner något ansvar för.

De rödgröna har inför 2014 tillfört sjukvården 34 miljoner för att minska ett strukturellt underskott och möjliggöra en kvalitetsutveckling. Trots detta har vi tvingats budgetera med relativt höga osäkra intäkter från kömiljarden igen. Anledningen till detta är att vi vill undvika oacceptabla nedskärningar i vården samtidigt som verksamheterna behöver kunna arbeta med realistiska förväntningar på de ekonomiska ramarna.

Mot denna bakgrund är planen som Moderaterna i regionfullmäktige har lagt fram ytterst bekymmersam. Istället för att tillföra resurser skulle de spara på vården om de hade haft makten. Detta skulle utan tvivel tvinga fram helt oacceptabla nedskärningar alternativt leda till samma situation som förut då en budget inte var i närheten av realistisk och därmed ganska verkningslös.

Det sägs ibland att det är små skillnader mellan de politiska alternativen. Bara i pengar stavas den för sjukvården 48 miljoner. År 2014 blir en ny ekonomisk utmaning trots ett väldigt lyckat 2013. Att börja denna utmaning med 48 miljoner extra sparkrav hade varit förödande för allt det fina arbete som nu har gjorts.

Stefaan De Maecker (MP), ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland"

*I artikeln stod ursprungligt 1992 som jag hade fått information om. Det mer riktiga fick jag höra sedan är att jämföra med dåvarande länsvårdsnämnden som visade upp svarta siffror senast 1997.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar