StatCounter

söndag 23 mars 2014

Ukraina, Ryssland och Gotland

På Miljöpartiet Gotlands årsmöte ställde sig mötet bakom ett uttalande som säger något om vår ö i relation till de stora världshändelserna. Vårt lilla inlägg såg ut såhär:
Jan Eliasson - förespråkar diplomatiska lösningar
Bild: Patrik Bertshmann, Flickr CC

"Vi ser allvarligt på händelserna i Ukraina. Rysslands agerande på Krim är helt oacceptabelt och skakar om tanken på en fredligare värld.

Samtidigt ser vi med oro på hur vissa politiker använder Gotland som ett slagträ i en debatt som alltmer präglas av krigshets. Gotland har med sitt strategiska läge i Östersjön utan tvekan en stor betydelse för Sveriges försvar. Likväl är Överbefälhavaren (ÖB) Sverker Göranson tydlig med att det inte behövs något fast försvar på Gotland med anledning av Rysslands agerande. Trots detta går flera framstående politiker ut och kräver stora satsningar på en återmilitarisering av ön. Denna symbolpolitik är inte konstruktiv för att hejda en ny kapprustning. Istället bidrar den till att dra upp en ny järnridå och skapar en större otrygghet i befolkningen.

Sverige behöver ett ändamålsenligt försvar och då bör ÖB:s ord väga tungt. Mera vapenskrammel är sällan ett effektivt sätt att lösa konflikter. Istället bör mer energi ägnas åt att försöka hitta diplomatiska lösningar och fredliga påtryckningar gentemot Rysslands aggressiva agerande. Detta förutsätter också satsningar som gör oss mindre beroende av ryska fossila bränslen för Europas energibehov.

Idag använder Sverige sig bland annat av ryskt uran till driften av sina kärnkraftverk. Vi har också en stor bilpark som är oljeberoende. Vi ser ett stort behov av satsningar som kan minska detta beroende. Gotland kan bidra samtidigt som det skulle ha fler andra positiva effekter för vårt samhälle.

- Vi behöver säkra en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland. Detta för att få en stabilare elförsörjning och för att göra det möjligt för en betydlig export av grön, förnybar energi.

- Det behövs mer stöd för att öka biogasproduktionen. Hellre köra biogas i tanken och stärka den gotländska landsbygden än att bidra till en rysk olje- och gasexport.

Och istället för att satsa stora pengar på ett fast försvar på Gotland, om det nu ändå inte behövs, ser vi ett behov av andra satsningar som gör Gotland och Sverige mindre sårbart och mer hållbart.

- Kustbevakningen måste få de resurser som behövs för att kunna bedriva en effektiv miljöövervakning - inte tvingas dra ner på sin verksamhet som nu verkar vara fallet. Ökade utgifter för att rusta upp försvaret skulle sätta ännu större press på Kustbevakningens redan ansträngda budget.

- Vi vill komplettera Slite hamn med nödvändig infrastruktur så att den kan fungera som reservhamn. På så sätt säkrar vi färjeförbindelser mellan Gotland och fastlandet vid nödläge i Visby hamn. Hellre detta än att, som folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman som vill, "satsa" på Slite hamn så att kajen kan fyllas med sprängmedel och sprängas vid en krigssituation.

Uttalande antaget av Årsmötet för Miljöpartiet de gröna på Gotland, 22 mars 2014"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar