StatCounter

tisdag 29 april 2014

Bättre subvention av preventivmedel!

På regionfullmäktigemötet igår sänkte vi egenavgiften på preventivmedel på årsbasis från 300 till 100 kronor och höjde åldern som subventionen gäller kraftigt, från 20 till 25. Beslutet innebar även att vi nu tar in långverkande preparat i subventionen. Det är viktigt för att kunna erbjuda en helt annan typ av preventivmedel som inte bygger på att man måste äta ett piller varje dag. Det är jätteroligt att äntligen ha fått fatta ett sådant beslut (ärende 4).

Några reflektioner som jag anförde i talarstolen:

Barn ska födas önskade och människor ska ha möjlighet till att kunna planera sitt barnafödande.

En abort kan vara en god lösning vid en oplanerad graviditet. Det i sig är en etisk debatt, och en väldigt stark sådan i vissa delar av världen, där det kan finnas olika uppfattningar. Jag värnar rätten till fri abort och tycker att vi ska fortsätta verka för ett gott omhändertagande av de personer som står inför ett abortbeslut eller valt att göra abort.

Samtidigt ser jag det som väldigt angeläget att vi kan förebygga oönskade graviditeter. Abort är inget preventivmedel utan en utväg när det ändå blev som det inte var önskat.

Jämfört med övriga norden och Europa har Sverige en hög förekomst av oönskade graviditeter. Och inom Sverige utmärker sig Gotland negativt genom att de senast drygt 10 åren konsekvent ligga högst i aborttal bland 15-24-åriga kvinnor.

Orsakerna till varför det ser ut som det gör kan vara många. När vi tänker oss insatser som kan vända vårt läge, behöver vi se detta i ett brett perspektiv. Hälsoproblemet vi diskuterar är inte själva abortfrekvensen utan de bakomliggande faktorer som ligger till grund för de oönskade graviditeterna relaterade till aborterna. Det är det som ska beaktas. Då är det till exempel av stor vikt att även män görs till målgrupp när det gäller att ta ansvar för sexualitet och reproduktion.

Det finns starka belägg för att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan stärka elevernas förmåga att kommunicera kring laddade frågor om sexualitet. Studier har visat att en god sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till att det sexuella risktagandet minskar hos ungdomar.

Hur mycket benägenheten att vilja ta sexuella risker än minskas, så måste verktygen vara på plats om det också ska funka i praktiken. Vi ser till exempel att gotländska kvinnor mellan 15-24 år hämtar ut mindre preventivmedel än kvinnorna i riket. Och om man återigen går till forskningen, så finns det ett tydligt samband mellan ofrivilliga graviditeter och ett generellt lågt användande av preventivmedel. Det finns också ett samband mellan pris och val av preventivmedel framför allt hos unga kvinnor.

Det krävs således att det finns tillgång till preventivmedlen till ett rimligt pris och en bra preventivmedelsrådgivning. Och visst måste vi även prata kondom i dessa sammanhang som det enda preventivmedlet som såväl skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditeter. Det är ett utmärkt preventivmedel som redan idag kostnadsfritt delas ut på ungdomsmottagningen och på MVC i t ex Slite och Hemse samt på skolor. Verkligheten ser dock ut som den gör att kondom inte funkar för alla.

Vi behöver jobba med en större helhet där till exempel skolan måste ta ett stort ansvar. Under denna mandatperiod har även Hälso- och sjukvårdsnämnden redan tagit flera steg i att erbjuda bättre stöd för att uppnå en bättre sexuell hälsa. Vi har inrättat en särskild STI-mottagning som även är tillgänglig för män över 23 år (ungdomsmottagningen är upp till 23), förstärkt ungdomsmottagningen så att större fokus kan läggas på förebyggande arbete och även infört klamydiatest via nätet. Detta är samtliga delar i en större helhet, och igår har då fullmäktige beslutat om ytterligare en pusselbit i detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar