StatCounter

onsdag 30 april 2014

Jäv i Ojnare

Förvaltningsrätten anser att Linus Gränsmark var jävig när han tog beslut i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i ärendet som rör Nordkalks ansökan att bryta kalk på Ojnareskogen (Bunge Ducker 1:64). Här är domen.

Enligt Tommy Gardell (på Radio Gotland) kan denna dom ha stora konsekvenser för fackligt anslutna som vill engagera sig politiskt. Så kan det inte få vara! Självklart måste man som fackligt förtroendevald också kunna ha ett politiskt uppdrag. Och visst kan det ibland finnas ärenden där man närmar sig jävsgränsen, men då är det bara att ta det säkra för det osäkra och gå ut (anmäla jäv) när ett beslut ska fattas.

Det vore förödande för demokratin att man utifrån denna dom sprider bilden att fackligt aktiva inte kan förena sitt fackliga engagemang med ett politiskt uppdrag. Men om man i egenskap av fackligt förtroendevald (t ex ordförande i IF Metall som Linus Gränsmark var vid tillfället) vid förhandlingar i domstolen pläderar för jobben, så är det kanske inte sådär jättesvårt att räkna ut att man inte samtidigt på ett opartiskt sätt kan förväntas ta ställning till befarade konsekvenser på vatten och miljö i samma ärende som politiker.

Domen att Linus Gränsmark ansågs vara jävig förvånar mig inte. Däremot förvånar det mig att vi därifrån ska få ännu fler att känna att politik inte är något man kan förena med ett fackligt engagemang.

Som det är idag, så möter jag alldeles för många kompetenta hjärnor med ett engagemang som tvekar "att bekänna färg" för att de då kanske tappar möjligheter att i sin yrkesroll få gehör för de frågor de brinner för. Vi måste göra det lättare för människor att välja ett politiskt engagemang och tillsammans försöka undvika att engagemang går över jävsgränsen som det i detta fall har gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar