StatCounter

måndag 14 april 2014

Uppdrag inom hälso- och sjukvården - gärna även efter valet!

Idag publicerades mitt svar i GT på Eva Bofrides ledare den 10 april. Det var en ledare med väldigt många spår jag kunde ha reagerat på, men jag fokuserade på en mening. Jag klipper in texten nedan (helagotland.se publicerar inte insändare/debattartiklar; bilderna la jag dit nu).


"Eva Bofride har vid flera tillfällen beskrivit hur Miljöpartiet ”fick betala ett högt pris för sitt naturreservat Södra Hällarna genom att ta ansvaret för den tunga hälso- och sjukvårdsnämnden”. Nu senast den 10 april. Det finns minst tre skäl till varför jag vill bemöta ett sådant påstående:

Södra Hällarna
1. Alliansen beslutade 2009 om en fördjupad översiktsplan Visby där bebyggelse på Södra Hällarna skulle göras möjligt. Samtliga tre rödgröna partier ville att planförslaget skulle ändras på så sätt att Södra Hällarna skulle bevaras som fritidsområde och frågan var tydligt på dagordningen i valrörelsen. Socialdemokraterna var från början inte lika villiga att bilda ett naturreservat som medel för att garantera att området inte skulle bebyggas. Eftersom vi ändå i grunden var eniga om vad vi ville med området har inte reservatbildningen varit den svåra förhandlingsfrågan i vårt samarbete.

2. I vårt samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har vi försökt att få till en laguppställning där vi gemensamt kan ta ansvar för helheten utan att någon behöver känna att det betalas ett högt pris. I detta finns gott om utrymme för alla partier att få inflytande och driva flera hjärtefrågor samtidigt.
Bild: Arild Nybö

3. Det är glädjande att hälso- och sjukvårdsnämnden år 2013 inte gick med underskott. Det var första gången sedan 1997 (vilket då inte är 40 år som angavs, men nog lång tid ändå). Framtiden bjuder trots detta på flera utmaningar och därför instämmer jag med beskrivningen att det är en tung nämnd. Ekonomin är fortfarande inte i balans även om det pågår ett stort arbete för att komma åt vissa strukturella problem som både är dyra och leder till en ineffektiv vård. Framför allt har vi en utmaning i att säkerställa att vi även framöver kan ha kompetenta medarbetare som står för den goda vården vi förväntar oss. Det råder brist på till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer i hela landet. Men att utgå ifrån att jag eller mitt parti inte gärna frivilligt skulle vilja ta på sig ledartröjan är en felaktig spekulation. Att leda sjukvården är ett mycket inspirerande arbete som känns meningsfullt såväl privat som utifrån ett samhällsperspektiv. Ca en tredjedel av våra skattemedel får vi sjukvård för. Att med dessa pengar kunna bidra till att ständigt utveckla vården till det bättre är en önskan jag har även in på nästa mandatperiod.

Stefaan De Maecker (MP),
glad ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar