StatCounter

fredag 16 maj 2014

Ge estetiska ämnen en starkare ställning i skolan

Jag snubblade igår över en intressant artikel av Gustav Fridolin, Jabar Amin och Tina Ehn om vikten av estetiska ämnen i skolan i DN.

Jag vill att mina barn ska kunna växa upp och få med sig kunskaper från skolan som gör att de är rustade för att vidareutvecklas som individer. Ett sådant generellt förhållningssätt bäddar dessutom för ekonomiskt välstånd och ett mer hållbart samhälle. Vi människor behöver bygga vår ekonomi på färre prylar, mer "konsumtion" av kultur, fördjupning och utveckla våra talanger.


"Alliansen tycks betrakta kultur som något mindre viktigt, ett slags underhållning vid sidan av den riktiga utbildningen och arbetsmarknaden. Men svensk musik och design är i dag stora exportindustrier. Exportrådet uppskattar att 94 000 personer i dag arbetar inom upplevelseindustrier som musik, film, tv-produktion, dataspel, design och mode.

Dessa näringars framgång bygger ytterst på att alla kommer i kontakt med olika kulturella uttryck och får möjlighet att utveckla sina talanger."

" Estetiken är inte ett sätt att förgylla världen eller förströ hjärnan, det är ett sätt att förstå världen och aktivera hjärnan."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar