StatCounter

torsdag 5 juni 2014

Det behövs en stark Kustbevakning!

Den 26 maj skrev Peter Rådberg och jag i Gotlands Allehanda om Kustbevakningen. Detta utifrån regeringens sparkrav på denna viktiga verksamhet. Nu på måndag kommer han till ön och ska vi tillsammans till Slite för att ha ett samtal om framtiden tillsammans med personal. Såhär skrev vi i tidningen:

- Sjöfarten på Östersjön är betydande och har ökat under senare år. Fler än 2 000 stora fartyg trafikerar dagligen Östersjön och området kring Gotland. Idag transporteras cirka 300 miljoner ton olja per år på Östersjön. Dessutom transporteras cirka tio miljoner ton farliga ämnen och kemikalier varav 3000 ämnen i större volymer. 300 av dem är direkt skadliga för människor och natur. Olje- och kemikalietransporterna på Östersjön spås öka kraftigt i framtiden.
Foto: Kaktuslampan

Huvuddelen av denna trafik passerar den gotländska kusten. Sannolikheten för oljeutsläpp i Östersjön och i Gotlands närområde är påtaglig. I takt med att fartygen blir större ökar även risken för riktigt stora utsläpp. Det behövs därför en stark Kustbevakning som kan övervaka fartygen för att förebygga utsläpp eller när olyckan väl är framme snabbt kunna sätta in åtgärder. Miljöpartiet har tidigare föreslagit att Slite hamn görs till en internationell nödhamn med tillräckliga resurser att förebygga allvarliga tillbud till havs.

När fartyget Prestige bröts itu och förliste mellan Spanien och Portugal 2002 höjdes kraven på att kuststaterna skulle kunna skydda sina kuster. I den olyckan läckte 60 000 ton olja ut och 2 900 kilometer av Spaniens, Frankrikes och Portugals kuster drabbades av oljepåslag. Den totala kostnaden för oljeutsläppet med sanering, åtgärder för att ta upp olja från vraket, skador på ekosystemet, förluster för fiskeindustrin med mera beräknades till 2,5 miljarder euro.

Det är därför oförsvarligt att alliansregeringen i sin vårbudget inte sköt till några ökade anslag till Kustbevakningen. Redan 2009 flaggades för kommande behov av budgetförstärkningar, främst på grund av de stora investeringar som gjordes i till exempel båtar. Resultatet av de uteblivna miljonerna blir att Kustbevakningens närvaro till sjöss kan reduceras med 30-40 procent. Insatstiderna för att rädda liv och miljö blir längre och förmågan att upptäcka oljeutsläpp minskar kraftigt.

Miljöpartiet menar att det är direkt oansvarigt att som alliansregeringen gjort, dra ner på Kustbevakningens resurser. Att först investera i nya båtar och flygplan och sen inte se till att det finns pengar för personal och drift är inget annat än ren och skär kapitalförstöring.

Alliansen lämnar Gotland och Östersjön utan ett fullgott skydd mot uppenbara hot som oljeutsäpp innebär. Konsekvenserna för ett oljespill i Östersjön utanför Gotland kan bli väldigt kännbara för naturen men även för den viktiga turistnäringen på Gotland. I Miljöpartiets förslag till vårbudget har vi därför skjutit till de resurser som Kustbevakningen begärt eftersom vi anser att en snabb insats med rätt resurser är avgörande för att lyckas med miljöräddning till sjöss.

Peter Rådberg (MP), riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson
Stefaan De Maecker (MP), regionråd Gotland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar