StatCounter

torsdag 5 juni 2014

Miljöpartiet och Daniel Heilborn

Mats Pettersson från helagotland.se ringde mig efter Daniel Heilborns uttalanden efter de senaste kalkbrytningsdomarna. Vi hade ett resonemang kring vad som sas och var, och bra var det kanske med det. Tills jag såg rubriken "Partiet tar avstånd från Heilborn". Från att inte kunna ställa sig bakom ett uttalande till att få det att framstå att man tar avstånd från Daniel som person… Jag ringde Mats Pettersson för att försöka förklara att det nog är stor skillnad mellan att inte ställa sig bakom någons uttalande och att ta avstånd från någon. Det tyckte inte han. Resultatet blev efter det. Facebookkommentarer exploderar fortfarande i hur mp sviker sin Daniel. Andra media drar på stora växlar.

Daniel har ett oerhört engagemang som jag värdesätter högt. Jag kunde dock inte ställa mig bakom själva uttalandet så som det var formulerat med direkt antydan till ministerstyre i denna dom. Daniel har i senare intervju på radion själv nyanserat sitt uttalande. Så som vi inom partiet arbetar tillsammans för att få till en bra dom och en förnyad tilltro till svensk miljölagstiftning (som behöver stärkas oavsett utgång här) framstår denna mediarapportering som helt absurt. Daniel och jag har som avsikt att formulera våra tankar i en gemensam debattartikel. Kommer…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar