StatCounter

torsdag 24 juli 2014

Satsning på sexuell hälsa - färre klamydiafall

På Gotland har vi under mandatperioden på ett tydligt sätt satsat på större sexuell hälsa. Det är många fler aktörer än hälso- och sjukvården som har en viktig roll, men den är verkligen inte försumbar.

Satsningen består bland annat i
- utökade resurser till Ungdomsmottagningen för bl a utåtriktad verksamhet
- inrättandet av en så kallad STI mottagning (den skrev jag tidigare om på denna blogg här)
- möjlighet till att testa sig för klamydia på nätet vilket främst är tänkt att nå fler killar
- bättre subventioner för preventivmedel i syfte att minska antalet oönskade graviditeter (som jag skrev om här).

Det går inte att härleda orsak och verkan mellan de här satsningarna och resultatet på ett säkert sätt. Men nog kan vi anta att det finns en koppling mellan hur verksamheter utformas och till exempel antalet fall av klamydiasmitta.

Nu rapporterar Gotlands Tidningar om en dramatisk minskning av klamydiafallen på ön. Det är roligt. Hoppas att det håller i sig och att vi snart även får glädjas åt färre tonårsaborter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar