StatCounter

onsdag 27 augusti 2014

En tuff sommar för vården

Idag publicerade Gotlands Allehanda mina tankar utifrån den hårda pressen på vården under sommaren:

"Sommaren har varit riktigt tuff för sjukvården på Gotland. Personalen har fått slita mycket hårt och ett tiotal patienter har fått sin operation inställd på grund av hög belastning på intensivvårdsavdelningen och vårdplatsbrist. Detta är mycket bekymmersamt och ofta förenat med sorg och förtvivlan.

Vi ser att sommaren har präglats av ett extremt högt söktryck på vården. Fler och sjukare patienter har sökt akutmottagningen och vårdcentralerna. Ökningar med så mycket som 11% fler läkarbesök i primärvården jämfört med 2013 och 7% fler på akutmottagningen behöver analyseras. Trots att bemanningen var planerad något högre i sommar mot förra året räckte detta inte till. En grundlig analys behöver göras där personalens synpunkter tas in för att undvika att så sker igen.

Vården i Sverige står generellt inför en utmaning att få ihop det motsägelsefulla i att vården ständigt blir bättre, samtidigt som det ställs allt högre krav på den för att kunna uppfylla förväntningarna. Det råder brist på ett antal kompetenser och de allt större möjligheterna kräver ständigt högre finansiering.

På Gotland har vi nyligen genomfört en utredning på hur vården ska kunna organiseras för att kunna möta utmaningarna vi står inför. Det var ett gediget arbete som nu ligger till grund för att förbättra vårdens kvalité samtidigt som organisationen ses över för att förbättra vårdsystemet. Vår målsättning är att organisationen är anpassad till att personalen ska kunna jobba med vad de är bra på och ägna sin tid maximalt åt att hjälpa patienterna.

Personalens engagemang och kompetens är det som gör att vi gotlänningar kan få en bra vård. Förutom en stabil organisation som skapar arbetsro och utvecklingsmöjligheter behöver vi även säkra finansieringen. Därför behöver vi även i fortsättningen stärka resurserna till sjukvården."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar