StatCounter

torsdag 14 augusti 2014

Södra Hällarna har blivit kommunalt naturreservat!

I juni 2008 skrev jag ett förslag att göra Södra Hällarna till ett kommunalt naturreservat. Förslaget behandlades redan i april 2009 i Regionfullmäktige (länk till Ärende 10).

Bakgrunden var arbetet med utvecklingsplanen för Visborgsområdet där det visade sig att Alliansen som då hade makten hade stora planer på att exploatera området. Senare togs framtiden för Södra Hällarna upp i FÖP Visby (fördjupad översiktsplan) som beslutades i slutet av 2009 efter en hård politisk strid. Vid den tiden var det många som hade engagerat sig i frågan, både inom och utom Miljöpartiet.

Om det skulle bli maktskifte 2010 lovade vi att rätta till det som blev fel i planeringen kring Södra Hällarna. I februari 2013 kunde vi då äntligen fatta beslut om att inrätta ett kommunalt naturreservat Södra Hällarna.

Jag har skrivit ganska utförligt om turerna kring detta tidigare på min blogg ”Sanningen om Södra Hällarna”. Efter det har det blivit en pinsam historia med politiker från C och framför allt M och FP som har överklagat in absurdum (se bland annat Länstyrelsens bedömning), men idag kom då beskedet: Regeringen väljer att inte lyssna på dem. Naturreservatsbeslutet står sig och på så sätt skonas Södra Hällarna från exploatering!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar