StatCounter

torsdag 19 februari 2015

Läkarbristen inom primärvården

Utvecklingen inom vården är fantastisk. Utmaningarna likaså... På senare tid har det varit en del medial fokus på just en särskild vårdcentral på ön - ett uttryck för en av de större utmaningarna för hela primärvården i Sverige. Det går att skriva mycket, men idag skickade jag följande relativt korta text till GT och GA där jag hoppas att många som har engagerat sig i "sin vårdcentral" får lite bakgrund till det hela.


"Det har skrivits en del om vårdcentralen Visborg på insändarsidorna. En kort redogörelse om varför Hälso- och sjukvårdsnämnden agerade som den gjorde kan därför vara på sin plats.

Nämnden beslutade i oktober att vårdcentralen stegvis skulle överge sitt listningstak. Från början beviljades ett sådant tak tillfälligt för att ge Visborg en rimlig chans att etablera sig. Ett listningstak innebär en möjlighet till att begränsa antalet patienter vårdcentralen tar emot. Utifrån rådande lagstiftning är det i grunden svårt att fatta beslut om sådana begränsningar. Varje landsting och region är nämligen skyldig att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Från årsskiftet gäller dessutom den nya Patientlagen som utvidgar denna skyldighet till att även omfatta invånare som tillhör andra landsting.

Lagstiftningen gäller hela Sverige och tillämpas i hela landet också på de orter som har en liknande situation som Gotland. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut som fattades i total politisk enighet ska ses mot denna bakgrund.

Reaktionen på detta i form av läkaruppsägningar på vårdcentralen Visborg behöver också ses i ett större sammanhang där vi brottas med stor brist på distriktsläkare i Sverige. Bristen leder till att allt fler vårdcentraler underbemannas med negativa effekter för både patientomhändertagandet och arbetsmiljön. I slutändan begränsar det möjligheterna till att kunna erbjuda den välutbyggda primärvård vi önskar oss. Läkarna på Visborg är inget undantag när de önskar sig andra möjligheter till att styra till bättre förutsättningar för verksamheten.

Att läkare slutar gör situationen givetvis inte bättre för någon. I det läge som uppstod har nämnden arbetat fram en lösning som visserligen inte är optimal, men som vi tror undviker ett försämrat läge för patienterna vi har att ta hand om. Visborg har nu fått ett förlängt listningstak vilket också är förenat med villkor som tar hänsyn till att detta handlar om en speciallösning. Samtidigt har nämnden också beslutat om att öka takten i att sätta in åtgärder för att försöka komma tillrätta med läkarbristen inom primärvården."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar