StatCounter

onsdag 18 februari 2015

Nationalpark Bästeträsk - Ojnareskogen

Ojnareskogen landar på Regionstyrelsens bord igen. Denna gång från ett annat håll: Länsstyrelserna runt om i landet har fått regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden. I förslaget som Länsstyrelsen på Gotland har arbetat fram finns området i Bunge Ducker (Ojnareskogen) med. Nu ska Region Gotland yttra sig över förslaget.

Ojnareskogen ingår i ett större relativt opåverkat sammanhängande område som har så höga naturvärden att Naturvårdsverket har tagit upp Bästeträsk i sin nationalparksplan. Nordkalk vill gärna bryta kalk i området, något som utgör ett stort hot mot naturvärdena, men även mot vattenförsörjningen på norra Gotland.

Nordkalks ansökan om att få bryta kalk har valsat runt i domstolen några varv. Sedan 2005 då jag kom i kontakt med planerna för första gången har jag vid flera tillfällen fått konstatera hur vetenskapliga underlag och argument helt har ignorerats. Så har varit fallet i Regionstyrelsen bland annat senast i juni vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg. Allvarligast är när domstolarna inte verkar vara benägna att ta hänsyn till vetenskapliga bedömningar i sitt dömande. I sammanhanget är denna skrivelse från vattenexperter till domstolen (Destouni et al om Bungebedömning) en väldigt bra sammanfattning av hur senaste behandlingen i Mark- och miljödomstolen gick till...

Allt pekar på att flertalet i Regionstyrelsen kommer att slå ett slag för möjligheterna att bryta kalk i Ojnareskogen igen när vi ska yttra oss om Natura 2000-förslaget. Med tanke på alla fakta som har presenterats i ärendet så framstår en Nationalpark som en betydligt säkrare investering i hållbara arbetstillfällen (där vi slipper få vårt grundvatten förstört).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar