StatCounter

söndag 13 september 2015

Det krävs gemensamt arbete för att minska skadorna orsakade av droger

I helgen publicerade Gotlands Allehanda en debattartikel jag skrev tillsammans med Maria Björkman som är ordförande i Socialnämnden. Droganvändningen i samhället är alarmerande och på akuten blir det väldigt synligt. Men bakom det synliga finns det så mycket mer...

Vad innehåller pillerna? Foto: Kurtis Garbutt
Syftet med artikeln var
- Öka medvetenheten bland befolkningen om problembilden
- Kommunicera med vår egen organisation att vi ser behoven
- Särskilt lyfta fram MiniMaria där man som ung kan få hjälp
- Förmedla att vi jobbar vidare med frågan på bredare front


Under sommaren har trycket på Visby lasaretts akutmottagning varit väldigt högt. Det har bitvis inneburit långa väntetider och stökighet på mottagningen samt en besvärlig arbetssituation för personalen. Vi känner en särskild oro för de som behöver akut vård till följd av droger och alkoholintag.

De senaste åren har missbrukarbilden förändrats på minst två sätt.

1. Nya syntetiska substanser har blivit allt vanligare bland ungdomar och även etablerade missbrukare. Den som tar drogen vet ofta inte exakt vad som finns i preparaten och i vilken koncentration. Dessutom blandas de nya drogerna med varandra och med alkohol. Resultatet kan bli snabba fysiska reaktioner i form av medvetslöshet eller i värsta fall döden. Även psykiska negativa biverkningar är inte ovanliga.

2. Tillgängligheten till droger har blivit mycket större genom möjligheten att köpa över internet. Även langningsstrukturen verkar ha fått annan karaktär där inte längre i huvudsak etablerade missbrukare är de som langar. Det langas ömsesidigt mellan testande ungdomar och etablerade missbrukare.

Hur droganvändning påverkar ens sociala liv skiljer sig väldigt mycket åt. Vissa lyckas upprätthålla ett till synes bra fungerande socialt liv. Andra hamnar i en mer utsatt livssituation där man blir beroende av stöd för att klara sin vardag.

I Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden ser vi mycket allvarligt på denna utveckling av drogtillgång och droganvändande, där människor i alla åldrar blir sjuka och avlider helt i onödan. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa metoderna att såväl förebygga som hjälpa dem som redan råkat illa ut.

För knappt ett år sedan öppnade vi MiniMaria som är en samordnad mottagning för unga upp till 24 år där man kan få hjälp med frågor rörande droger, alkohol och missbruk. Vi behöver framöver även förbättra samordningen mellan våra verksamheter än mer för att vuxna ska få ännu bättre hjälp. 

Stödjande insatser är viktiga men de räcker inte för att minska skadorna som uppstår till följd av droganvändning. Vi ser det som mycket angeläget att utveckla samarbetet med bland andra polis, skola och fritidsgårdar för att fokusera på förebyggande insatser. Det vi ser på akuten har redan gått för långt och vi behöver agera mycket tidigare. Där kan även du som vän, granne eller familjemedlem göra skillnad.

Stefaan De Maecker (MP), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Björkman (S), ordförande Socialnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar