StatCounter

onsdag 14 december 2016

Regeringen stakade ut vägen

Nu har regeringen gjort en samlad bedömning ur säkerhetssynpunkt kring uthyrningen av Slite hamn i samband med byggandet av en ny gasledning.

Region Gotland har ingen egen kompetens eller mandat att göra en sådan bedömning. Utan regeringens tydlighet hade jag inte kunnat se hur regionen på egen hand kunde ha satt stopp för uthyrningen - i motsats till förra gången! Regeringens agerande underlättar beslut i Tekniska Nämnden imorgon.

"Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S), är skälen till att uthyrningen av hamnar skulle vara negativt för Sveriges försvarsintressen sekretessbelagda", och det är ju lite jobbigt för en som försöker förstå. Samtidigt får vi lita på att det är sakliga grunder och inte ryskskräck generellt som ligger till grund för ett sådant viktigt ställningstagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar